Projektin tarve

 

Arktisen alueen luonnonvarat sijaitsevat ilmastollisesti äärimmäisen vaihtelevassa ja karussa ympäristössä, jonka saavutettavuus on hankala. Globaali muutos näkyy arktisella alueella yhteiskunnan ja ilmaston muutoksena, muualla syntyneiden saasteiden kulkeutumisena ja teollisen resurssihyödynnyksen leviämisenä. Vaikuttavimmat seuraukset ovat uusien kulkureittien avautuminen ja luonnonvarojen mittava hyödyntäminen. Arktisista alueista on tulossa Euroopalle keskeinen resurssivarasto ja liikenneväylä Aasiasta Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Arktinen alue vetää puoleensa myös huomattavan määrän investointeja ympäri maailmaa, mikä tarjoaa suomalaiselle arktiselle olosuhdeosaamiselle vahvan kysynnän. Barentsin alueen suunniteltujen hankkeiden yhteisvolyymi on Lapin kauppakamarin (European High North Investment Catalogue 2012) arvion mukaan ylittämässä lähivuosikymmeninä 100 miljardia euroa, josta reilu 10 % arvioidaan kohdistuvan Suomeen.

Suomella on hyvät edellytykset hyötyä arktisen alueiden taloudellisesta potentiaalista. Meillä on vahvaa osaamista, mutta tutkimus ja yritystoiminta on eriytynyttä ja sirpaloitunutta. Tärkeitä osaamisen alueita on pohjoisen luonnon herkkyyden ja kestävyyden sekä pohjoisessa asuvien ihmisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien ja sosiaalisten erityispiirteiden tuntemus. Keskeisimpiä teknologiaan liittyviä arktisen osaamisen aloja ovat (Suomen arktinen strategia, 2010) meriteollisuus, offshoreteknologia, kaivannaisteollisuus, metalliteollisuus, rakentaminen ja infrastruktuuri. Lisäksi arktisen toimintaympäristön osaamista löytyy energiatoimialalta liittyen arktiseen tuulivoimaan, energiatehokkuuteen, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä jakeluun. Venäjän taloudellisen kehityksen luoma kysyntä antaa kasvupotentiaalia myös matkailu- ja elämysteollisuuden tuotteille ja palveluille.

Jotta olemassa oleva arktinen osaaminen saadaan täysimittaisesti hyödynnettyä uuden liiketoiminnan synnyttämisessä ja olemassa olevan toiminnan tukemisessa, Suomi tarvitsee jäntevät ja pitkäjänteiset linjaukset arktisuuteen liittyvään elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan. Tällä hetkellä yhteistä visiota ja kokonaisvaltaisia linjauksia ei vielä ole olemassa. Muutosten hyödyntäminen elinkeinoelämän uusiutumisessa ja liiketoiminnassa tarvitsee vision ja tiekartan. Hankkeessa muodostetaan visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntäämiselle.

Viimeksi päivitetty: 6.3.2014