Tutkimustulokset

TP 1 - Arktinen konteksti

TP 2 - Ympäristöinformaatio ja mobiilitekniikka

TP 3 - Älykäs logistiikka, liikenne ja elinympäristö

SMARTIC WP3 Summary (yhteenveto työpaketin raporteista)
Smart Arctic Logistics (raportti, markkinointi/logistiikka)

TP 4 - Lunnonvarojen hallinta ja talous

TP 5 - Ihminen pohjoisessa

TP 6 - Tiekartat arktiseen osaamiseen

TP 7 - Strategiset avaukset ja liiketoimintamahdollisuudet

Loppuraportti:
SMARCTIC a roadmap to a smart Arctic specialisation

Viimeksi päivitetty: 8.12.2014