Projektikuvaus

 

CLEANTECH-YRITYKSET
Kootaan cleantech-yrityksistä kasvihuoneen materiaali-, energia- ja vesitalouden ratkaisuihin ekotuoteportfolio sekä muodostetaan yhteistyöverkosto.

KASVIHUONE
Suunnitellaan kasvihuoneen prototyyppi, joka yhdistää yritysten ekoinnovaatiot viihtyisään kaupunkiarkkitehtuurin ja toimii yritysten näyteikkunana.

TUOTEKEHITYS
Kasvihuoneessa yritykset kehittävät tuotteitaan viljelijäyhteisön palautteen ja automaattisen datankeräysjärjestelmän avulla.

VILJELIJÄYHTEISÖ
Etsitään kasvihuoneen käyttäjiksi viljelijäyhteisö, joka kasvihuoneen hoitamisen ohella osallistuu tuotekehitykseen.

LIIKETOIMINTAKONSEPTI
Tutkitaan ja suunnitellaan kasvihuoneelle liiketoimintakonsepti, jossa yhdistyvät projektin elementit: älykasvihuone, cleantech-yritykset tuoteinnovaatioineen, viljelijäyhteisö ja kasvihuoneviljely sekä kokonaisuudesta syntyvät palvelut ja liiketoiminta.

Viimeksi päivitetty: 15.4.2014