Hyödyllisiä linkkejä

Kauppapuutarhaliitto Ry

Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla - RuokaGIS hanke

Syökkö nää lähiruokaa? -hanke

Sitra

Lähiruoka on syystä ollut osa Sitran resurssiviisas -hankekokonaisuuksia. Lähiruoka on osa resurssitehokkuuden kehittämistä ja lisää ekologista kestävyyttä ja vähentää päästöjä, mutta sen hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena alueella. Energiatehokkuutta parantamalla ja kuljetuskustannuksia vähentämällä kohennetaan paikallistaloutta ja kasvatetaan omavaraisuutta. Lähi- ja luomuruuan arvostus ja selvä kysynnän kasvu luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämättömien raaka-aineiden ja yhteistyön osalta.
 

Lähiruoka liiketoimintaympäristö, loppuraportti
Sitran lähiruokaan liittyvää tietoa
Resurssitehokkuuden kartoitus

Ote resurssitehokkuuden kartoituksen materiaalista:

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.12.2014