Hankkeen tuloksia

Hankkeessa suunniteltiin kuusi erilaista kasvihuonekonseptia älykasvihuoneelle. Niissä on yhdistetty palveluita tai tuotteita konseptin käyttötarkoituksen ja sijainnin asettamissa raameissa. Kuusi konseptia pääasiallisine toimintoineen ovat seuraavat:

Trooppinen merikylpylä