Vesihuollon turvallisuus paranee ympäristö- ja ICT-osaamisella

8.8.2014 Oulun yliopiston tiedote

Veden saannin turvallisuus ja laatuvarmuus ovat yhä tärkeämpiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Oulun yliopisto on mukana kaksivuotisessa EU:n tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vesihuollon uusia mittaus- ja ICT-teknologioita ja tuetaan suomalaisia vesiteknologia-alan yrityksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa.

"Yhdistämme hankkeessa oululaista vesialan yritys- ja tutkimusosaamista, ja kun liitämme siihen vielä vahvan mittautekniikan osaamisemme, voimme vauhdittaa kansainvälisesti kiinnostavaa tuotekehitystä ja liiketoimintaa. WATER-M-hanke on hyvä esimerkki siitä, miten vastaamme kansallisen biotalousstrategian päämääriin", kertoo Oulun yliopiston Centre for Environment and Energy -keskuksen (CEE) johtaja Pekka Tervonen.

Lue koko tiedote >>>

Viimeksi päivitetty: 12.8.2014