Yliopisto osallistuu Oulun rakennemuutoksen ratkaisemiseen

Oulun yliopiston 56. lukuvuoden avajaisten pääjuhla pidettiin 8.9.2014 Linnanmaan Saalastinsalissa. Rehtori Lauri Lajunen tarkasteli avajaispuheessaan Oulussa meneillään olevaa rakennemuutosta, jossa lyhyessä ajassa on hävinnyt noin 4000 työpaikkaa lähinnä ICT-alalta. Oulu on Lajusen mukaan kuitenkin edelleen merkittävä teknologia- ja innovaatiokeskittymä, kun ICT-alan yrityksiä on noin 600 ja korkean teknologian alan yritysten palveluksessa työskentelee 10 000 ammattilaista.

"Alueellinen T&K-panostus asukasta kohden on Oulussa yli 4000 euroa vuodessa, ja luku on edelleen Euroopan korkein. Ouluun on tullut uusia yrityksiä, osa yrityksistä on laajentanut toimintaansa ja uusia start-up yrityksiä syntyy kaiken aikaa. Uusia työpaikkoja ICT-alalle on jo syntynyt noin 2500, mutta lisää silti tarvitaan ja runsaasti. Elämme Oulussa parhaillaan erittäin vaikeaa aikaa", sanoi Lajunen.

"ICT-alan murros vahvistaa sen, että akateemiseen tutkintoon johtava koulutus ei saa olla liian kapea-alaista. Tutkinnon tulee antaa valmiuksia sijoittua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin. Alueellisen koulutus- ja tutkimusjärjestelmän ei tule palvella vain yhtä toimialaa tai yritystä. Monitieteellisyyttä tulee kaikin tavoin edistää sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Yliopistolla tulee rakennemuutosten ilmetessä olla valmius nopeasti järjestää tutkinnon suorittaneille erikoistumis- tai täydennyskoulutusta uudenlaisiin tehtäviin", Lajunen painotti.

Koulutuksen lisäksi yliopisto vaikuttaa yhteiskuntaan tutkimuksella ja uusilla innovaatioilla. Viimeisten kolmen vuoden aikana Oulun yliopistosta on syntynyt 13 tutkimuksen tuloksiin perustuvaa yritystä. "Kun syntyneiden yritysten määrä suhteutetaan professoreiden lukumäärään ja käytössä oleviin resursseihin, on Oulun yliopisto Suomen tekniikan alan yliopistoista tässä tehokkain. Siksi on tärkeää, että valtion rahoituksessa ei suosita vain yhtä yliopistoa innovaatioiden ja uuden yritystoiminnan lähteenä", Lajunen jatkoi.

Lue rehtori Lauri Lajusen koko avajaispuhe >>>

Viimeksi päivitetty: 11.9.2014