Yleistä

Tutkimuslaitosten (Oulun Yliopisto/Centre for Environment and Energy hakee ja koordinoi) SME-MET IMCEE – yrityselämän kanssa verkottunut hanke on jatkoa Tekesin EAKR-rahoitteiselle SME-MET Oulu hankkeelle (1.11.2013 – 30.6.2014). Aiemmassa hankkeessa aloitettiin metallurgisen teollisuuden toimialalle muodostettavan arvoverkon rakentaminen. Projektissa kontaktoitiin - lähinnä Oulun alueen - eri osaamisalan PK-yrityksiä (mittaus- ja ympäristötekniikka, palveluliiketoiminta), jotka toimittavat tuotteita/palveluita metallurgiseen teollisuuteen tai on nähtävissä, että ne voisivat toimia osana arvoketjua. Arvoverkon perustamista tukevan työn lisäksi hankkeessa toteutettiin tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta mielenkiintoisia laboratorio- ja teollisuusmittakaavan kokeita. Yksi hankkeen päätavoitteista oli varmistaa SME-MET-toiminnan jatkuvuus jatkohankkeilla, joista tärkeimpänä on tämä IMCEE-hankekokonaisuus ja myöhemmin muut hankkeet, mm. Horisontti 2020 -ohjelmassa.
 
SME-MET IMCEE -hankkeessa on tarkoitus jatkaa tätä työtä ja tukea yritysten omien TEKES-hakemusten ja hankkeiden tutkimusosioiden sisältämää työtä. Hankekokonaisuus suunnitellaan siten, että tutkimuksessa voidaan hyödyntää kansallista alan parasta osaamista tutkimuslaitosten puolelta.
 

Viimeksi päivitetty: 27.5.2015