Toimenpiteet

Hankkeen visio on muodostaa yritysten välinen arvoketju, jonka avulla saadaan luotua uusia markkinoita Oululaisille pienyrityksille ja ratkaisuja metallurgisen teollisuuden ongelmiin. Visio pyritään saavuttamaan kolmen tavoitteen kautta, joihin päästään määriteltyjen työpakettien avulla. 

 

Toimijoiden yhteistyö on ratkaisevassa merkityksessä kaupallistumisen onnistumiseksi. Tämän takia SME-MET toiminnan aktiivinen markkinointi, selkeyttäminen ja pitkällä tähtäimellä tunnustaminen tulee olla hankkeen keskiössä. Näin saavutetaan luottamus toimijoiden välille ja saadaan arvoverkkojen synnylle aktiivinen toimintaympäristö.

Hankkeessa tehtävä työ jaetaan käytännön työpaketteihin. Työpakettien tarkempi sisältö ja muodon määrittely tapahtuu hankkeen ohjausryhmässä. Lisämuutokset hyväksytetään hankkeen ohjausryhmässä, joka määrittelee uusia haastavia tavoitteita ja toimenpiteitä tutkimuslaitosten toimijoille. Innovaatiotutkimus eroaa juuri tässä perustutkimuksesta, jolloin hankkeiden on muututtava eri tarpeisiin ja kehityksen syklien on oltava paljon nopeampia. Tämä asettaa uudenlaisia haasteita yliopistojen tapaisille instituutioille ja siinä uudenlaiset toimintatavat, joita CEE kehittää, ovat erittäin tärkeitä uudenlaisen innovaatiotyön aikaansaamiseksi.

 

Viimeksi päivitetty: 28.5.2015