Heikki Aro blogissaan: Kestätkö kasvaa?

Tekes 26.2.2015

Me noin 600 000 suomalaista metsänomistajaa olemme tyytyväisiä. Olemme kuulleet uutisia suomalaisen metsäteollisuuden uusista kotimaisista investoinneista, joiden mittava raaka-ainetarve lisää kotimaisen puuraaka-aineen kysyntää. Riittävä raaka-ainevaranto ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan näiden uusien jätti-investointien kilpailukykyä. Uudet tuotantolaitokset tarvitsevat uudenalaista osaamista, jolla turvataan maailmantalouden kasvavat tarpeet. Tarvitaan lisää energiaa, lisää tuotteita ja palveluita. Tarvitaan kasvua, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, cleantechiin ja biotalouteen.

Suomea on totuttu pitämään erinomaisena maaperänä erilaisten ja jopa radikaalien innovaatioiden syntymiselle. Usein meitä kuitenkin moititaan vuorovaikutuksen ja muun koossa pitävän yhteistyön vähäisyydestä, turhasta puuhastelusta. Puolustautumisen, vähättelyn ja ylivarovaisuuden sijaan tarvitaan rohkeutta, riskinottokykyä ja yrittäjyyttä.

Lue koko blogiteksti Tekesin sivuilta >>>

Lisätietoa Kestävää kasvua -kampanjasta

 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2015