Summary / Tiivistelmä (In Finnish)

Veden saannin turvallisuus ja laatuvarmuus tulevat olemaan jatkossa yhä tärkeämpiä kysymyksiä globaalisti. Kestävän kehityksen mukaisesti myös veden kulutukseen tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota.

Oulun yliopisto on vuosina 2014-2016 mukana EU:n EUREKA—konsortion ITEA-tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vesihuollon uusia on line -mittaus- ja ICT-teknologioita sekä uusia hälytys- ja automaatiojärjestelmiä. Lisäksi tuetaan suomalaisia vesiteknologia-alan yrityksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Suomalaisella ICT-teknologialla on hyvät mahdollisuudet soveltaa osaamistaan yhdessä vesialan osaajien kanssa, ja yhteistyön ulkomaisten vesialan toimijoiden kanssa uskotaan avaavan markkinoita myös suomalaisille alan yrityksille.Tämä tarkoittaa suurta liiketoimintapotentiaalia, ja on siten merkittävä kotimaiselle CleanTech –sektorille ja elinkeinoelämälle.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kansallisten tutkimuslaitosten ja yritysten sekä ranskalaisten, turkkilaisten ja romanialaisten kumppanien kanssa. Suomen 3 milj. euron rahoitusosuudesta vastaa TEKES.

Yhteyshenkilö: Pekka Tervonen, CEE.


          

 

 

Viimeksi päivitetty: 22.12.2017