Cleantech-alan pk-yritykset suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedote 053/2015

13.3.2015

 

Cleantech-toimialalla odotukset seuraavan vuoden aikana ovat myönteisemmät kuin muissa teollisuuden tai palvelualan pk-yrityksissä. Alalla uskotaan vahvimmin niin liikevaihdon, tuotannon, investointien, viennin arvon kuin innovaatioiden ja tuotteiden kehityspanostusten kasvuun.

Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta cleantech-alan pk-yrityksien toimialaraportista. Se perustuu kevään 2015 Pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin.

Cleantechiin kuuluvat mm. uusiutuvan energian laitteet ja komponentit, kaikki energiatehokkuutta parantavat tuotteet, materiaalit ja palvelut, uudet materiaalit kuin myös perinteiset veden, ilman, ilmaston, maaperän yms. puhdistamiseen ja monitorointiin liittyvät laitteistot ja palvelut.

Cleantech-alalla voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on selvästi suurempi kuin koko maan pk-yrityksissä. Kahdella kolmesta cleantech-alan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Myös mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä on alalla enemmän kuin koko maassa.

- Suomi on toki myös itse puhtaan teknologian käyttäjä eli kotimaan markkinoilla on vahvat mahdollisuudet. Suomi on esimerkiksi uusiutuvan energian osuudessa neljäntenä EU:n tilastoissa Norjan, Ruotsin ja Latvian jälkeen. Suomi on myös uusiutuvan liikennepolttoaineen käytössä EU:ssa Ruotsin jälkeen toiselle sijalle Ruotsin jälkeen, kiitos niin pk- kuin isojen cleantech-yritysten, TEM:n cleantechin strategisen ohjelman johtaja Kaisu Annala muistuttaa.

Kolmannes toimialalta arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja noin viidennes arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi. Alan yritysten vastaajista vain yksi prosentti arvioi yrityksensä toiminnan loppuvan seuraavan vuoden aikana. Lähes puolet cleantech-alan pk-yrityksistä on jo sopeuttanut toimintaansa, kun kaikista pk-yrityksistä saman on tehnyt kolmannes. Myös lomautuksia on toteutettu tai suunniteltu selvästi enemmän kuin koko maassa.

Materiaalien ja lopputuotteiden tai palveluiden hintojen nousuun uskovia on alalla vähemmän kuin koko maassa ja muilla tutkituilla toimialoilla. Cleantech-yrityksissä odotukset investointien arvon kasvusta ovat sen sijaan selvästi positiivisemmat kuin muissa raportoiduissa vertailuryhmissä.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. TEM:n erillisraportti Cleantech-alan pk-yritysten suhdannekuvasta 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.3.2015