Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjoiset ja arktiset alueet muodostavat vahvan toimintaympäristön Pohjois-Suomen erityisosaamisen hyödyntämiselle sekä liiketoiminnassa että tutkimuksessa. Pohjois-Pohjanmaan alueella on paljon ”liiketoiminta- ja tutkimusreserviä” arktisiin asioihin. Lisäksi alueen toimijat voivat toimia osana kansallista kehitys- ja vientitoimintaa ja ottaa vahvan roolin arktisen alueen erityisosaajana.

Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen lähtökohtana on vuosina 2013–2014 Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin rahoittama SMARCTIC-projekti, jossa muodostettiin visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle yleisellä ja kansallisella tasolla. Projektissa on kuitenkin sellaisia aiheita, joilla on relevanssia Pohjois-Pohjanmaan kannalta. Tämän syventämiseksi tarvitaan erillinen paikallisia toimijoita kokoava prosessi.

Hankkeen tavoitteena on koota tietoa arktisen liiketoiminnan sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeista ja mahdollisuuksista sekä niiden kehittymisestä tulevaisuudessa. Hankkeessa lisäksi tarkemmin kohdennetaan millaista tarjontaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämästä ja tki-toimijoista löytyy vastaamaan edellä mainittuihin mahdollisuuksiin.

 

Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla –hanke 3.3-31.8.2015

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Henna Hintsala, Centre for Environment and Energy

henna.hintsala@oulu.fi

p. +358 50 462 9810

 

 

  

 

Viimeksi päivitetty: 29.5.2015