Opiskelu

 

Yliopisto rohkaisee henkilökuntaansa ja opiskelijoitaan osallistumaan yritystoimintaan ja hyödyntämään osaamistaan akateemisen maailman ulkopuolella. Yliopiston tarjoama kattava opiskelutarjonta tukee yrittäjyyttä esimerkiksi allaolevilla opinnoilla:

  • Yrittäjyyden sivuaineopinnot (taloustieteiden tiedekunta, johtamisen ja organisaation laitos)
  • Ohjelmistoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot (luonnontieteiden tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma)
  • Teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja (mm. kone-tekniikan, tuotantotalouden, informaationverkostojen ja prosessitekniikan koulutusohjelmat)
  • Täydennyskoulutus (koulutus- ja tutkimuspalvelut)

Oulun yliopisto on lähtenyt yhteistyössä Oulun Kauppakamarin kanssa tukemaan pk-yritysten kasvuedellytyksiä suuntaamalla yliopisto-opiskelijoiden opinnäytetyötutkimuksia pk-yritysten esille nostamiin kehittämishaasteisiin. Yliopisto jakaa tarkoitusta varten tutkimusapurahoja, jotka perustuvat yritysten tekemiin lahjoituksiin. Lahjoituksilla katetaan puolet apurahasta. Lisäksi Oulun yliopisto laittaa toimintaan strategiarahastaan puolet apurahan suuruudesta. Apurahat ovat suuruudeltaan 5000 euroa. Toimintamalli on uusi ja sitä testataan parhaillaan.

Viimeksi päivitetty: 31.1.2014