SMARCTIC

 

Tavoitteet
 

  • Projektin tavoite on valmistella visio ja tiekartta, joka tukee suomalaisen arktiseen osaamiseen liittyvän elinkeino- ja innovaatiopolitiikan oikeaa suuntaamista.

 

  • Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja strategisten toimenpidesuositusten muotoilu, jotka yhdistävät tiekartan innovaatiopolitiikan keinoihin muutoksen aikaansaamiseksi.

 

  • Visio määritetään hankkeen temaattisen kohdennuksen pohjalta, jolloin keskeisinä asioina ovat kestävän kehityksen mukainen taloudellinen toiminta sekä ympäristön ja ihmisen hyvinvointi globaalimuutoksen keskellä arktisella alueella.

 

  • Tiedollisena tavoitteena on selvittää, miten luonnonvarojen ja uusien kuljetusreittien taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävä kehitys ja miten tähän liittyvällä osaamisella voidaan tukea elinkeinoelämän uusiutumista ja liiketoimintaa.

Työn toteuttamisen perustana ovat työpaketit.

Lue työpakettien valmistuneet tutkimustulokset.

Viimeksi päivitetty: 20.3.2015