Yleistä SME-MET

 

Tällä projektilla haetaan uudenlaisen metallurgiaan keskittyvän arvoverkon muodostumista, missä paikalliset PK-yritykset (mittaus- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuspalvelut), metallurgian alan suuryritykset, kunnalliset toimijat ja tutkimuslaitokset toimivat yhdessä. Tämän projektin päätavoitteena on alkuvaiheessa näiden tahojen yhteen saattaminen ja yhteistyöverkoston perustaminen. Tekemällä yhä avoimemmin ja tehokkaammin yhteistyötä näiden osaajien kesken, voidaan Oulusta tarjota ensisijaisesti metallurgian tarpeisiin uusia ja innovatiivisia mittaustekniikan sovelluksia, sekä erilaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja niiden arvoketjuja. Toinen hankkeen päätavoite on mukana olevien yritysten kiinnostuksen pohjalta toteutettavat teollisuus- ja/tai laboratoriomittakaavan tytkimustyöt ja erilliset esiselvitykset, joiden tarkka sisältö määritellään hankkeen alkuvaiheessa.

Nykyistä T&K-työtä on tehostettava merkittävästi yhteisten tavotteiden asettamisella, ja näiden edistämiseksi tehtävän selvän roolituksen avulla. Tämä siksi, että jatkossa muuttuvien rahoitusmallien takia tutkimusavusteisten rahoitusten saaminen edellyttää yhä enemmän PK-yritysten osallistumista projekteihin, millä toivotaan olevan positiivista vaikutusta uusien yritysten perustamiseen, ja jo olemassa olevien PK-yritysten kasvuun Oulun alueella. INKA-ohjelman "Uudistuva teollisuus" -hankkeessa Oulu ja Raahen seutu ovat Tampereen vetämän kokonaisuuden kumppaneita, joita kumpaakin tämä hanke erinomaisesti tukee. Tämän lisäksi hanke on vahvasti Oulun seudulla tehtyjen ICT-selvitysten mukainen.

Jatkossa arvoverkon toimintaa ja yhteistyötä on tarkoitus kehittää ja laajentaa yhteisiksi projektikokonaisuuksiksi esim. Green Growth -ohjelmaan (innovaatioiden kehittäminen ratkaisuiksi asiakkaiden tarpeisiin), INKA hankkeisiin (yhteistyöverkostot ja toiminnan kehittäminen teollisuuden muutostarpeisiin) ja TEM:n rahoittamiin vientiverkostohankkeisiin (yhteistyötä myynnillisesti valitulla toimialalla). Tähän tarkoitukseen kartoitetaan ja haetaan projektin aikana ja myöhemmin uutta rahoitusta eri rahoituselementeistä. Näistä yksi merkittävä on EU-rahoitus, jossa korostuu jatkossa nykyistä enemmän PK-yritysten rahoittaminen (esim. Horisontti 2020).

Viimeksi päivitetty: 3.3.2014