CEE aktivoi Oulun alueen pk-yritysten yhteyksiä teollisuuteen

Oulun innovaatioallianssiin kuuluva Centre for Environment and Energy (CEE) tukee Oulun alueen ympäristö- ja energia-alan pk-yrityksiä tuotekehityksessä ja suurteollisuutta palvelevan uuden liiketoimintapotentiaalin löytämisessä. CEE yhdistää alan yritysosaamisen, huippututkimuksen ja tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen hankkeissa, joissa tähdätään suoraan kansainvälisille markkinoille.

Uutta liiketoimintaa CEE:ssä uskotaan jatkossa syntyvän etenkin viidellä osa-alueella, joita ovat biotalous, vesihuolto, energiatehokkuus, vähähiilisyys sekä sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö. Näitä kaikkia yhdistää mittaustekniikan vahva osaaminen Oulun seudulla ja resurssitehokkuuden lisääminen mm. automaatiolla.

Lue koko artikkeli >>>

 

Last updated: 15.5.2014