Sosiologia

Tervetuloa Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekuntaan sijoitetun sosiologian oppiaineen sivuille!

Sosiologiassa voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Tutkimuksen painopiste on koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ehtojen tutkimuksessa.