TUTKIJOIDEN JA OPISKELIJOIDEN ESITELMIÄ 2012-2013

Autti, Outi (2013) Jokivarren nainen toiminnan maisemassa. Esitelmä 21.3.2013 työryhmässä 9: Hauras toimijuus. Sosiologipäivät 2013 – Odottamattomat seuraukset/Oväntade konsekvenser  21. – 22.3.2013, Turku. Abstrakti: Abstraktikooste (s. 36)

Järvikoski, Timo & Karjalainen, Timo P. (2012) The role of environmental sociology in interdisciplinary environmental research. Second ISA Forum of Sociology. Social justice and democratization. RC 24 Environment and Society. Buenos Aires 1-4, August 2012. Abstract.

Leinonen, Teemu (2012) Elintarvikealan opettajien valmiuksista lähetetty kyselytutkimus keväällä 2012 ja tuloksien esittely. – Elintarvikealan opettajien koulutuspäivät Porvoossa 5.–6.10.2012.

Luoma Pentti (2012) Ympäristösosiologian ja -kasvatuksen tutkimus kasvatustieteiden tiedekunnassa. IHMINEN JA YMPÄRISTÖ. Oulun yliopiston ihmistieteellinen ympäristötutkimus esittäytyy, Oulun yliopisto, Oulu, 21.09.2012.

Puuronen, Vesa (2013) Asiantuntijahaastattelu 24.1.2013. YLE, Helsinki.

Puuronen, Vesa (2013) Asiantuntijahaastattelu 26.1.2013. YLE, Helsinki.

Puuronen, Vesa (2013) Asiantuntijahaastattelu 31.1.2013. YLE, Helsinki.

Puuronen, Vesa (2013) Nuorten elämän solmukohdat. Kutsuttu esitelmä. Nuorisopalveluiden kehittäminen Rovaniemellä 27.2.2013, Rovaniemi.

Puuronen, Vesa (2013) Rakenteellinen rasismi. Porin kaupungin SATAKOTO-hankkeen koulutustilaisuus 20.3.2013, Pori.

Puuronen, Vesa (2013) Voiko kunnan kulttuuripolitiikalla vähentää rasismia. Kutsuttu esitelmä. Kulttuurin Kaukametsä 5.9.2013, Kajaani.

Puuronen, Vesa (2013) Kommentti puheenvuoro Keynote esitykseen. Kulttuurin- ja naistutkimuksen päivät 29.11.2013, Rovaniemi.

Puuronen, Vesa (2013) Contribution of Racism Studies to Saami research. Kulttuurin- ja naistutkimuksen päivät 29.11.2013, Rovaniemi.

Viimeksi päivitetty: 20.1.2014