Julkaisuja 2013

Julkaisuja vuonna 2013

Alanko, Anu (2013) Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana – tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 140. Oulun yliopisto, Oulu.

Aldea-Partanen, Andra (2013) Joint learning – How to teach in a creative way? Simpozionul International Communicări Ştiințifice. “Culoare, Sunet, Educație.” Coordinatorii lucrării: professors Anca Stoenescu, Iulia Chinga, Alina Andrieș & Loghin, Gaga. Editura “Noul Scrib”, Arad, Romania, 7–11.

Autti, Outi (2013) Valtavirta muutoksessa: vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 136. Oulun yliopisto, Oulu.

Järvikoski, Timo (2013) Sosiologia, ympäristö ja tieteidenvälisyys. Teoksessa: Björn, Ismo; Jokinen, Pekka; Kotilainen, Juha; Schuurman, Nora ja Sireni, Maarit (toim) Korpisosiologi(aa). University Press of Eastern Finland, Joensuu, 189-196.

Puuronen, Vesa (2013) Me ja muut - rasismin olemuksesta. Duodecim 129: 3, 2543-2547.

Puuronen, Vesa ja Valkonen, Sanna (2013) Onko alkuperäiskansan määrittely kaiken kansan asia? Kaleva 31.12.2013.

Pääkkönen, Leena (2013) Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa: Musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 137. Oulun yliopisto, Oulu.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2014