MYPLACE

MYPLACE  (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement, Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaisosallistuminen)

MYPLACE -hankkeessa tarkastellaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja poliittista kulttuuria, erityisesti toimintaa ääriliikkeissä neljässätoista Euroopan maassa.  Lisätietoja hankkeesta ja sen partnereista löytyy hankkeen kotisivuilta.

Hankkeen lähtökohtana on yleinen havainto, että nykyisen nuorisosukupolven elämään vaikuttaa globaali talouskriisi ja finanssikriisi, joka on johtanut monissa maissa nuorisotyöttömyyden ja siten nuorten näköalattomuuden kasvuun. Nuoret, joilla ei ole omakohtaisia kokemuksia totalitaarisista valtioista tai ideologioista eikä Eurooppaa jakaneesta kylmästä sodasta, ovat tässä  tilanteessa rekrytoitavissa ääriliikkeisiin. Äärioikeistosta on tulossa koko Euroopassa aikaisempaa näkyvämpi poliittinen voima, mistä ovat osoituksena niin Euroopan parlamentin 2009 vaalien kuin viime vuosina pidettyjen kansallisten vaalienkin tulokset Euroopan eri maissa. Hankkeessa lähdetään ajatuksesta, että radikaalit sekä populistiset poliittiset ja filosofiset perinteet ovat luonteeltaan koko Eurooppaa koskevia ja syklisiä, mistä syytä nuorten toimintaa ääriliikkeissä tutkitaan Euroopan laajuisesta, historiallisesta perspektiivistä.

MYPLACE-hankkeen Suomen osaa johtaa Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen. Muut hankkeen tutkijat toimivat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.  Hanke ajoittuu vuosiin 2011-2015.

Hanke kuuluu EU:n 7. puiteohjelmassa rahoitettuun kokonaisuuteen ”Demokratia ja totalitarismin ja populismin varjot: eurooppalaisia kokemuksia.”

 

Viimeksi päivitetty: 13.9.2013