Vaiettu historia

Suomalaisen kasvatuksen vaiettua historiaa – ”lapsivankien” kokemuksia

Hankkeessa, joka alkoi vuonna 2010 on haastateltu koulu- ja lastenkodeissa vuosina 1950-1985 sijoitettuina olleita henkilöitä sekä myös laitosten työntekijöitä. Lisäksi on kerätty laitosten ja kunnallisten sosiaalilautakuntien toimintaa kuvaavia dokumentti ja muita aineistoja. Käytössä on myös sijoitettuna olleiden henkilöiden henkilöasiakirjoja, koulukodin rangaistuspöytäkirja, koulukotiin sijoitetun henkilön kirjeenvaihto koulukotiajalta, lehtiartikkeleita, tutkimuksia ja muita dokumentteja.

Hanketta on tarkoitus laajentaa vuonna 2014 siten, että tuolloin haettavan rahoituksen turvin voidaan tutkia erityisesti koulukodeissa olleiden henkilöiden selviytymistä koulukotien jälkeen, romani- ja saamelaislasten koulukotikokemuksia jne.

Hanketta johtaa Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen.

Viimeksi päivitetty: 12.9.2013