Sosiaalinen pääoma syrjäisellä maaseudulla

Sosiaalinen pääoma syrjäisellä maaseudulla

Hankkeessa on kerätty haastattelu- ja havainnointiaineistoa, jonka avulla pyritään kuvaamaan syrjäisellä maaseudulla vallitsevia sosiaalisia, epävirallisia ja virallisia verkostoja, niihin perustuvaa luottamusta ja keskinäisapua, jotka ovat sosiaalisen pääoman keskeisiä ulottuvuuksia. Suomen alueellinen erilaistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa syrjäseudulla elävien ihmisten on entistä suuremmassa määrin turvattava omiin ja naapureiden tarjoamiin resursseihin pystyäkseen selviytymään arkielämässään.

Hanketta johtaa Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen.

Viimeksi päivitetty: 12.9.2013