Esitelmiä 2014 ja 2015

 

Esitelmiä ja abstrakteja vuosina 2014-2015

Alanko, Anu (2015) Educational co-operation and teacher education - Student teachers' perceptions. Schools, Par­ents and Com­mu­ni­ties — Build­ing New Futures Through Research and Innovation. Tromssa, Norja. Järjestäjä: Euro­pean Research Net­work About Par­ents in Edu­ca­tion and UiT The Arc­tic Uni­ver­sity of Nor­way. 26.-28.8.2015. Esitelmä.

Alanko, Anu (2015) Discussing participation through democratic education - Towards pedagogy of participation? Theory and Method in Child and Youth Research. 3rd international conference of the International Childhood and Youth Research Network (ICYRNet), Nicosia, Cyprus. Järjestäjä: Center for the Study of Childhood and Adolescence and the Department of Social and Behavioral Sciences, European University Cyprus. 10.-12.6.2015. Esitelmä.

Alanko, Anu (2014) Tuloksia Oulun kansalaisraadista. TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen. Deliberatiivisen demokratian T&K –päivä, 30.10.2014, Tampere. Järjestäjä: Deliberatiivisen demokratian instituutti (DDI).

Puuronen, Vesa (2014) Kosmopoliittisuus vaihtoehtona monikulttuurisuudelle. Esitelmä työryhmässä ”Rasismi kosmopolisoituvassa maailmassa”, Kiinnipitävät siteet, Sosiologipäivät Rovaniemellä 27.–28.3.2014. Abstrakti

Puuronen, Vesa (2014) Vastuussa kenelle? Muistitietotutkijan mahdollisuuksista ja ongelmista. Seminaarissa: Tutkijan vastuu ja valinnat – Miten tutkia kiistanalaisia, salattuja ja vaiettuja ilmiöitä ihmistieteissä? – Researcher's choices and responsibilities How to study conflicting, hidden and silenced phenomena?, 13.11.2014. Oulun yliopiston, Oulu. Järjestäjät: Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta, Oulun Historiaseura ja Nuorisotutkimusseura.

Rantala, Lauri; Karjalainen, Timo P.; Sarkki, Simo & Rossi, Pekka (2014) How science makes environmental problem disappear – The case of Rokua groundwater conflict. Esitelmä työryhmässä ”Environmental sociology – Participation in Environmental Governance”, Kiinnipitävät siteet, Sosiologipäivät Rovaniemellä 27.–28.3.2014. Abstrakti

Viimeksi päivitetty: 1.9.2015