Tutkimus

Sosiologian painopiste on kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kontekstien tutkimuksessa.
Muita painoalueita ovat olleet
a) yhteiskunnalliseen - erityisesti Pohjois-Suomen - kehitykseen ja yhteiskuntapolitiikkaan kohdistuva sosiologinen tutkimus,
b) ympäristösosiologiaan liittyvä sosiaalisten vaikutusten arviointitutkimus,
c) tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen liittyvä tutkimus- ja koulutustyö sekä
d) yhteiskuntatieteelliseenn ympäristötutkimukseen ja ympäristökasvatukseen liittyvä tutkimus.

Viimeksi päivitetty: 12.9.2013