Tutustu alaan

Kansantaloustieteen ja valtio opin ohella se on yksi perusyhteiskuntatieteistä.

Sosiologia muodostui itsenäiseksi tieteenalakseen modernin yhteiskunnan syntyvaiheessa: teollistumisen, kaupungistumisen ja nykyaikaisten kansallisvaltioiden synnyn yhteydessä.

Sosiologian tutkimuskohteena ovat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ilmiöt kaikessa moninaisuudessaan. Se myös syntetisoi muiden yhteiskuntatieteiden tuottamaa tietoa ja muodostaa siten kokonaiskuvaa yhteiskunnasta.

Sosiologialla on ollut vahva sosiaalinen tilaus syvien ja laajojen rakennemuutosten aikoina. Meneillään oleva murros, jota on luonnehtii siirtyminen jälkimoderniin ja globalisoituvaan maailmaan, tekee sosiologian erityisen ajankohtaiseksi. Tämä edellyttää sosiologian ja myös sen perustalle rakentuvan soveltavan tutkimuksen tehtävien ja teoriaperustan uudelleenarviointia. Sosiologia on yhteiskunnallisten muutosten myötä kaiken aikaa kehittyvä perusyhteiskuntatiede.

Sosiologian opetuksen tavoitteena Oulun yliopistossa on 
a) perehdyttää sosiologian historiaan, tutkimussuuntauksiin, keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin ja niiden soveltamiseen,
b) antaa valmiuksia yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja luoda edellytyksiä itsenäiselle toiminnalle yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä
c) tarjota valmiuksia tieteelliseen koulutukseen.

Mistä muusta puhutaan, kun puhutaan sosiologiasta?

Viimeksi päivitetty: 13.8.2018