HV julkaisuja

Publications

Villanen, Heli (2014) Our Place, My Future and Their Project. Reflecting Children's Lifeworld in Education for Sustainable Development. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 145. University of Oulu, Oulu.

Villanen, Heli (2014) Teachers’ reflections on an education for sustainable development project. International Research in Geographical and Environmental Education 23: 2, 179–191. doi: 10.1080/10382046.2014.908526

Villanen, H. & Jonsson, G. (2013) Envisioning the future – a question of distances. International Electronic Journal of Environmental Education, 3 (1): 1–16.

Villanen, H. & Alerby, E. (2013) The sense of place – voices from a schoolyard. Education in the North, 20 (Special Issue): 26–38.

Villanen, Heli (2006) Sustainable network of Education. In: Sustainable development through education. Proceedings in the international conference on environmental education. University of Helsinki 268, 14 Juni 2005. University of Helsinki, Helsinki: 129–141.

Villanen H (2006b) Alueellisen muutoksen vaikutukset lasten ja nuorten elinympäristöön – ympäristökasvatus siltana sosiaalisen ja fyysisen ympäristön välillä. EkoSuKaT -loppuraportti. Arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun
laboratoria, B27. Oulun yliopisto, Oulu: 59–71.

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.6.2015