Kasvatustieteen opinnäytetöiden ohjaus

Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kontekstit -tutkimusryhmä

Johtaja: Professori (sosiologia) Vesa Puuronen
Muut tutkimusryhmän jäsenet:
Yliopistonlehtori, KT, YTM Anu Alanko
Väitöskirjatutkija, KM, Marjo Laitala
Muita sivuvastuisia ohjaajia tarpeen mukaan

1. Pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat

HUOM! Ryhmään otetaan uusia ohjattavia syksyllä 2018. Katso tarkemmin seminaariryhmän kokoontumisten ajankohdat WebOodista. Muista myös ilmoittautua ryhmään WebOodissa, ryhmäkoko on rajattu! 

Ryhmään otetaan mukaan kasvatussosiologisesti tai yleensä yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneita

a) kasvatustieteen pro gradu -tutkielman tekijöitä ja
b) jatko-opiskelijoita tavoitteenaan KL:n, KT:n tai FT:n tutkinnot
.

Tutkimusaiheet voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

a) koulutusjärjestelmiä ja -instituutioita ja kasvatusta osana yhteiskuntaa,
c) lasten ja nuorten asemaa, osallisuutta ja kansalaisuutta;
d) monikulttuurisuutta ja rasismia,
e) ympäristökasvatusta ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta,
e) terveyttä ja hyvinvointia sekä
d) yleensä koulutusta ja kasvatusta niin globaalien kuin lokaalienkin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten näkökulmista.

Jos haluat liittyä tähän ryhmään ja osallistua seminaarityöskentelyyn, ota yhteyttä Vesa Puuroseen (vesa.puuronen@oulu.fi) tai Anu Alankoon (anu.alanko@oulu.fi).

Ryhmän puitteissa on valmistunut runsaasti kasvatustieteen pro gradu -tutkielmia.

****************************

PS. Sosiologian laudatur tutkielmat vuoteen 1996 saakka

Viimeksi päivitetty: 14.8.2018