2012

Alanko, Anu (2012) Osallisuusryhmä lasten ja nuorten osallistumisen tilana. Katsaukset. Teemanumero: Osallisuus ja osallistuminen. Nuorisotutkimus 30: 1, 100-104.

Järvikoski, Timo & Karjalainen, Timo P. (2012) The role of environmental sociology in interdisciplinary environmental research. Second ISA Forum of Sociology. Social justice and democratization. RC 24 Environment and Society. Buenos Aires 1-4, August 2012. Abstract.

Karjalainen, Timo P. (2012) Ympäristötietotalo - uusi ympäristö-alan tutkimuskeskus Oulussa. YHYS Tiedotuslehti 1.6.2012, 14.

Dosentti Timo P. Karjalaisen haastattelu Hermeksessä 11/2012.

Karjalainen, Timo Pauli ja Habeck, Joachim Otto (2012) When 'The Environment' Comes to Visit: Local Environmental Knowledge in the Far North of Russia. In Johnson, Sarah (compiler) (2012) Indigenous Knowledge. Series: Themes in environmental history 3. White Horse Press, Isle of Harris UK, 21–39.

Kauppila, Pekka & Karjalainen, Timo P. (2012) A process model to assess the regional economic impacts of fishing tourism: a case study in northern Finland. Fisheries Research. Accepted Manuscript. Available online 20 May 2012: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783612001609

Luoma, Pentti (2012) Job training as an activation strategy: young people’s views on work, unemployment and job training in northern Finland. In Bæck Karlsen, Unn-Doris and Paulgaard, Gry (eds) Rural Futures? Finding one's place within changing labour markets. Orkana Akademisk, Oslo, 129–150.

Nikula, Jouko, Granberg, Leo & Luoma, Pentti (2012) Jälkiä Ilkka Alasen tieteellisestä toiminnasta. Julkaisussa: Nikula, Jouko & Granberg, Leo (toim) Talonpoikaisuuden ja post-sosialismin jäljillä - Traces of Peasantry and Post-Socialism. Researching Realities with Ilkka Alanen. SoPhi 118. Minerva Kustannus, Helsinki, I-V.

Rantala, Lauri (2012) Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Julkaisussa: LVT, Lapin Vesitutkimus Oy (2012) Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulipuistohanke Sodankylä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 72–90.

Sarkki, Simo and Karjalainen, Timo P. (2012) Science and issue advocacy in a forestry debate in Northern Finland. Special Issue: Politics, science and environment in the polar regions. The Polar Journal 2: 1, 125-138. DOI: 10.1080/2154896X.2012.679564

Sirviö, Anitta; Ek, Ellen; Jokelainen, Jari; Koiranen, Markku; Järvikoski, Timo and Taanila, Anja (2012) Precariousness and discontinuous work history in association with health. Scandinavian Journal of Public Health 40: 360–367. DOI: 10.1177/1403494812450092

Strauss, Hannah (2012) For the Good of Society: Public participation in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland. Lectio praecursoria, 23.11.2011. YHYS Tiedotuslehti 1.6.2012, 8–12.

Suciu, Marta-Christina & Aldea-Partanen, Andra & Picioruş, Luciana (2012) Crisis and crisis management. Creative economy as a feasible option. Revista Economică. Journal of economic financial theory and practice. Supplement No 2/2012, 374–384. Available in pdf-format [browsed 16.1.2013]: http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/suplimente/Volume2-2012.pdf

Virkkula, Outi; Hujala, Teppo ja Hokajärvi, Raili (2012) Asiakaslähtöisyyden ilmeneminen metsäneuvontakeskusteluissa. Teoksessa: Atjonen, Päivi (toim) Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen: Joensuun kasvatustieteen päivien 2011 parhaat esitelmät artikkeleina. Suomen kasvatustieteellinen seura, Helsinki, 65–79.

Viimeksi päivitetty: 28.4.2015