Väitöskirjat

VÄITÖSKIRJAT

Villanen, Heli (2014) Our Place, My Future and Their Project. Reflecting Children's Lifeworld in Education for Sustainable Development. With abstracts in Finnish, Swedish and English. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 145. University of Oulu, Oulu.

Alanko, Anu (2013) Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana – tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 140. Oulun yliopisto, Oulu.

Autti, Outi (2013) Valtavirta muutoksessa: vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 136. Oulun yliopisto, Oulu. Electronic publication:

Pääkkönen, Leena (2013) Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa: Musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 137. Oulun yliopisto, Oulu.

Strauss, Hannah (2011) For the Good of Society: Public participation in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland. Acta Universitatis Ouluensis. Scientiae Rerum Socialium 118. University of Oulu, Oulu.

Karsikas, Leevi (2007) Metsästyksen ongelmapuhe. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium E 90. Oulun yliopisto, Oulu. Abstract and summary in English.

Karjalainen, Timo P. (2006) The environment in contexts: Environmental concern in the Komi Republic (Russia). Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 85. University of Oulu, Oulu.

Ponnikas, Jouni (2003) Globaali käsite paikallisessa kontekstissa: Kestävän kehityksen paikallistuminen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun EU:n aluepolitiikan toimijoiden mielipideilmastossa vuosina 1995-2002. Oulun yliopisto, REDEC Kajaani, Research Reports 9, Kajaani.

Louhimaa, Eila (2002) Luonnon sosiaalinen konstruointi, ympäristödiskurssit ja ympäristöön orientoiva kasvatus. Tutkimus institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisista rakenne-ehdoista ja kulttuuristen mahdollisuuksien kentistä. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium, E 56. Oulun yliopisto, Oulu. Abstract and summary in English.

Luoma, Pentti (2002) Vihreät viirit. Muutos ja pysyvyys Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ympäristöpoliittisissa näkemyksissä vuosina 1980 - 2000 Maataloustuottaja -lehden valossa. Abstract and summary in English. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 53. Oulun yliopisto, Oulu.

Kajava, Mirja (1997) Lapsen etu huostaanottoprosessissa. Tutkimus pakkohuostaanotoista. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium 26. Oulun yliopisto, Oulu.

Viimeksi päivitetty: 2.1.2017