Gradut

PRO GRADU -tutkielmia

Costa, Valentine (2015) "We use work as an educative tool": A phenomenogrpahical Study on the roles of youth workers in the informal education process of European voluntary service volunteers. Mastre's thesis in education. Faculty of Education, University of Oulu, Oulu.

Hautala, Iina (2015) Lukukoira lapsien tukena lukutilaneissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Mäkikangas, Marjukka (2015) Harrastus on tärkeä olla koulun vastapainoksi. Aiheet, yleisöt ja argumentaatio lasten ja nuorten mielipidekirjoituksissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Toivonen, Elisa (2015) Tapaustutkimus lukukoiran vaikutuksista kakkosluokkalaisten poikien lukukokemuksiin ja lukumotivaatioon. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Suhonen, Sari (2015) Kaitsea vai kasvattaa? Puhetta suomalaisesta päivähoidosta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Laitala, Marjo (2015) Yhteiskunnan merkitsemät - kokemukset koulukodista 1950-1985 ja niiden muisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Karsikas, Henna (2015) Perheellisyys ja korkeakouluopiskelu. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Kiviniemi, Jenny (2015) "Viljan tie pellolta pöytään" - Etnografinen tutkimus steinerkoulujen ympäristökasvatuksesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Rankinen, Noora (2015) Hyvä tulevaisuus olisi sama kuin nykyaika mutta ilman ilmastonmuutosta ja sotia. Kestävä kehitys viidesluokkalaisten tulevaisuudenkuvitelmissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Kervinen, Anja (2014) Liberaalin seksuaalietiikan diskursiivinen rakentuminen RFSU:n opetusvideolla "Kartalla seksistä" ja videon käyttö yläkoulun seksuaalikasvatuksessa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Niemelä, Sanna (2013) Luokanopettajien näkemyksiä alakoulun seksuaalikasvatuksesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Ylänne, Elina (2012) Ekologinen modernisaatio ympäristökasvatuksessa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Heiskari, Jaakko (2012) Koulujen lakkauttaminen Kalevan ja Iijokiseudun mielipidekirjoituksissa v. 2009–2010 – Oppilaiden oppimisympäristöjen muutokset, yhteiskunnallinen päätöksenteko ja sen vaikutukset koulua ympäröivälle yhteisölle. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Leinonen, Teemu (2012) Ammatillisen opettajan kompetenssit. Kartoittava survey-tutkimus elintarvikealan ammatillisten aineiden opettajien tiedollisista, taidollisista ja asenteellisista valmiuksista sekä työ- ja koulutustaustoista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. - Tämän pro gradu -työn on julkaissut Elintarvikealan opettajien jaosto.

Taskinen, Heidi (2012) Metsän oppimispolku: Tapaustutkimus 5.-luokkalaisille järjestettävästä metsäviikosta Oulun Timosenkosken luontokoululla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Redsven, Noora (2012) Lasten kasvatus – välineurheiluako? – Kasvattajat markkinoiden pelinappuloina. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Voutilainen, Sanna (2011) Yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä ja vähän muutakin - aikalaiskriittinen katsaus perusopetuksen kasvatus- ja sivistystavoitteisiin peruskoulu-uudistuksen aikaan ja nykyään. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. Intranet: Tiivistelmä

Nieminen, Anna (2011) Työttömyyden vaikutuksia taloudelliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, työasenteisiin sekä aikuisuuteen siirtymiseen – tarkastelussa pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. Intranet: Tiivistelmä

Kaivosoja Anna (2010) Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä. Netari-ohjaajien käsitykset verkkonuorisotyön haasteista ja mahdollisuuksista.  Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. Saatavana pdf-muodossa: http://futureschoolresearchfi.files.wordpress.com/2010/02/kaivosoja_gradu.pdf

Lukkarinen, Jouni (2010) Yliopistojohtajuus murroksessa. Yliopistojohtajuuden kansainvälistä vertailua Oulun, Hong Kongin, Bergenin  ja Liverpoolin yliopistojen kesken. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.

Nevala, Maarit (2010) Koulutusprojektien arviointikäytäntöjä kolmen esimerkkitapauksen valossa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu. Intranet: Tiivistelmä.

Myllyoja, Emilia (2009) Nuorten yhteiskuntatakuun asiakas Pohjois-Pohjanmaalla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. Intranet: Tiivistelmä.

Säkkinen, Satu (2009) Kansakoulun pihat ja välituntileikit kansakoulussa vuosina 1950–1970 olleiden muistoissa. Narratiivis-fenomenologinen tutkimus. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. (Intranet: Tiivistelmä).

Isoaho, Hannu ja Järvelä, Teemu (2008) ”KANNATTAA TEHDÄ OPINTOVIERAILUJA, KOSKA SIELTÄ OPPII PALJON, MITÄ KOULUSSA EI OPI ” - Toimintatutkimus Oulun Lintulammen koululla toteutetusta yrittäjyyskasvatuskokeilusta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. (Intranet: Tiivistelmä)

Summanen, Mervi (2008) Nuorten kouluttautuminen, työelämään siirtyminen ja muuttohalukkuus Ylivieskan seutukunnassa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. (Intranet: Tiivistelmä)

Ahokas-Heikkinen, Jaana (2007) Elokuvateatteritoiminta kulttuuripalveluna. Tapaustutkimus elokuvateatteritoiminnan asemasta pienen paikkakunnan kulttuurielämässä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Länsimaa, Hanna (2007) Liikuntaa opettavien luokanopettajien käsityksiä sosiaalisesta kasvatuksesta koululiikunnassa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. (Intranet: Tiivistelmä)

Pöyhtäri, Lotta (2007) Mie asun mettässä: elinympäristön vaikutus 5.-6. -luokkalaisten suuntautumiseen luontoa kohtaan. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Pasma, Otto (2006) Globaali kansalaisuus ja luokanopettaja. Media ja ympäristö näkökulmina kasvatettaessa kohti globaalia kansalaisuutta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Alanko, Anu (2006) Lasten kertomaa: elinympäristönäkemyksiä Limingan Tupoksesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Sulkala, Tommi (2005) Kylätoiminta ja selviytyminen kaivoksen sulkemisesta Vihannin Lampinsaaressa. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Tuomela, Anna (2005) Maahanmuuttajien elämää Kajaanissa ja Huuhkajanvaaran asuinalueella. Huuhkajanvaarassa asuvien suomalaisten ja maahanmuuttajien näkemyksiä. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Mattila, Kati (2005) "Se on jollekki iso asia lähtä kojistaan ulos". Tutkimus opiskelevan mielenterveyskuntoutujan elämänhallinnasta ja tuen tarpeesta. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 

Leskinen, Anne (2004) ARVAUKSESTA ARVIOINTIIN - Yleiskaavan sosiaalisten vaikutusten arviointi kommunikatiivisena oppimisena. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 

Lehto, Annukka (2004) Luonto on osa seutua - luontokoulutoimintaan osallistuneiden lasten käsityksiä luonnosta. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Villanen Heli (2003) Kodin ympäristökasvatus. Kaupungissa asuvien vanhempien kokemuksia ja käsityksiä ympäristökasvatuksesta. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden koulutus. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Puhakka, Eila (2003) Kahdeksannen luokan oppilaiden kokemuksia ympäristökasvatuksen opiskelusta kotitaloustunneilla. Pro gradu -työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu.

Koivunen, T. (2001) Ympäristöaiheisen www-oppimateriaalin laatiminen ja sen käyttö peruskoulun maantieteen opetuksessa. Pro gradu-työ. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto, Oulu. (Tiedot gradusta)

Nyholm, Maria (2000) Voiko karhu kasvattaa? Kokemuksellinen ja elämyksellinen Karhunvuosi -opetuskokeilu. Pro gradu-työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 108 s., 8 liitettä  (Tiivistelmä)

Pietiläinen, Timo ja Tikkanen, Juha (2000) Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden tietämys ja käsityksiä teknologiasta sekä asenteet teknologiaa ja ympäristöä kohtaan. Pro gradu-työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 93 s. (Tiivistelmä)

Kukkonen, Tapio (2000) Toisen asteen yhteys ympäristökysymyksiin. Toisen asteen oppilaitoksen oppilaiden näkemyksiä ympäristökysymyksiin. Pro gradu-työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. (Tiivistelmä)

Koskinen, Jami (2000) Mitä luokanopettajat tietävät kestävästä kehityksestä ja kuinka he pyrkivät toteuttamaan sitä työssään. Oulun ja Kajaanin alueiden luokanopettajien tietoja kestävästä kehityksestä ja kuinka he pyrkivät sen toteuttamiseen käytännön työssään. Pro gradu-työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 105 sivua (Tiivistelmä)

Ylimäki, Tuula (2000) Mielipaikkani viherympäristössä. Tutkimus 12-13-vuotiaiden koululaisten mieluisimmista paikoista viherympäristössä, ja heidän suhtautumistavoistaan luontoon. Pro gradu-työ. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 174 s., 6 liitesivua  (Tiivistelmä)

Riikonen, Sanna (2000) Onko luonto in? Kajaanilaisten kuudesluokkalaisten käsityksiä luonnosta ja luonnonsuojelusta suhteessa ympäristökasvatuksen tavoitteisiin. Pro gradu-työ.  Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto, Oulu. 62 s., 1 liitesivu. (Tiivistelmä)

Koivisto, Heli ja Laitinen, Virpi (1999) Ympäristökysymys ja suomalainen nuortenkirjallisuus. Tutkimus 1970-, 1980- ja 1990-lukujen kotimaisesta nuortenkirjallisuudesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. Oulu. 200 sivua, 20 liitettä (Tiivistelmä)

Virkkula, Outi (1999) "Piilo-opetussuunnitelmastako ratkaisun avaimet ympäristökasvatuksen ongelmiin? Kasvatustieteen pro gradu -työ. Kasvatustieteiden koulutus. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. Oulu.. 87 s. (Tiivistelmä)

Barck, Jaana ja Lea Karjalainen (1998) Eläimiin suhtautuminen ja eläinten kohtelu eläinsuojelijoiden ja turkistarhaajien näkökulmasta. Pro gradu -työ. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. Oulu. 151 s. (Tiivistelmä)

Ilvesluoto, Leena (1998) Agenda 21 ja sen periaatteet koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Deskriptiivinen tutkimus Agenda 21:n edistämän kestävän kehityksen sisältymisestä ala-asteiden koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulun yliopisto, Oulun opettajankoulutuslaitos. Oulu. 135, 1 s. (Tiivistelmä)

Korpi, Sari (1998) Ympäristöasiantuntijuus ja kollegiaaliset ryhmät Ympäristö PD -koulutuksessa. Pro gradu -työ: Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. Oulu. 129 sivua, 5 liitettä (Tiivistelmä)

Salomaa, Mervi (1998) Ympäristöestetiikan näkökulmia ja työtapoja kokemukselliseen ympäristökasvatukseen. Pro gradu -työ: Oulun yliopisto, Oulun opettajankoulutuslaitos. Oulu. 124 s. (Tiivistelmä)

Epäilys, Niina ja Hirvelä, Mervi (1997) Oulun seudun terveysalan opettajien ympäristötietoisuus, näkemykset vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista sekä omista ympäristökasvatusedellytyksistään. Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma: Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. 101 sivua, 2 liitettä (Tiivistelmä)

Tikkanen, Jukka (1997) Metsäsuunnittelu oppimisena. Esitutkimus oppimista tukevan vuorovaikutteisen metsäsuunnittelun tutkimusprojektia varten. Sivuainetutkielma, Käyttäytymistieteiden laitos, 70 sivua, 1 liite (Tiivistelmä)

Louhimaa, Eila (1993) Talous, kulttuuri ja ympäristöön orientaation muutos. Tutkimus suomalaisen kulttuurin ympäristöorientaation muutoksesta, empiirisenä esimerkkinä Suomen kansa- ja peruskoulun opetussuunnitelmien ympäristöön orientoivan kasvatuksen muutokset. Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma, Käyttäytymistieteiden laitos, Oulun yliopisto, Oulu.

Viimeksi päivitetty: 13.5.2015