Sosiologian laudatur-tutkielmat

OULUN YLIOPISTON SOSIOLOGIAN LAITOKSESSA 1975-76 JA 1981-1996

Moilanen, Paavo: Sosiaalisesta taustasta ja ammatinvalinnasta Oulun yliopiston lääketieteellisen ja teknillisen tiedekunnan sekä opettajanvalmistuslaitoksen opiskelijoilla. 1975. 65 s. + liitt.

Kanervikko, Helinä: Pohjoissuomalaisten nuorukaisten esiaviollista sukupuoliyhdyntää koskevan normin ja käyttäytymisen välinen yhtäpitävyys. 1975. 83 s.+ liitt.

Havas, Martti: Bradshawin taksonomian soveltaminen siirtolaistutkimukseen. 1975. 59 s. + liitt.

Lämsä, Annikki: Sosiaalisten tekijöiden yhteys terveydentilaan, terveystietoon ja terveyskäyttäytymiseen. 1975. 70 s. + liitt.

Heinonen, Esko: Oulun yliopiston humanistisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden suhtautuminen FYTT:N tutkinnonuudistusehdotuksiin. 1976. 46 s. + läht. + liitt.

Kalleinen, Lassi: Kirjallisuus ja muu yhteiskunnallinen elämä. Venäläisen formalismin ja prahalaisen strukturalismin perinnelinja. 1981. 114 s.

Kurki, Leena: Koulu pakkolaitosten verkostossa. 1981. 59 s. + läht.

Ahola, Eija: Päivittäisestä vapaa-ajasta ja sen vietosta. 1982. 65 s.

Ojanen, Kari: Nuorisomusiikki Suomessa - huomioita eräästä aikamme ilmiöstä, sen tuotannosta, vastaanotosta ja itse musiikista. 1984. 109 s. + liitt.

Kanerva, Hannu: Valtiopetoksesta tuomitut kemiläiset yhteiskunnan puristuksessa. 1984. 71 s. + läht.

Korpipää, Seppo: Talous ja tavat 1800-luvun Hailuodossa. 1985. 112 s.

Joutsenoja, Markku: "Nora N. kävi täällä" - otteita Oulun Ensi kodista vuosina 1980-85 lähteneiden äitien yhteiskunnallisesta todellisuudesta. 1986. 75 s, + läht. + Iän.

Rovamo, Antti: Yksinhuoltajien Liitto r.y:n jäsenistön hyvinvoinnista. 1986. 78 s. + läht. + liitt.

Ilmonen, Kari: Pelimannikulttuuri ja moderni maaseutuyhteisö. 1986. 73 s.

Mäkitalo, Timo: Hailuodon väestö 1721-1783. 1986. 69 s. + läht. + liitt.

Rapakko, Arvo: Naisten asema työmarkkinoilla. 1986. 61 s.

Hjelt, Raili: Terveydenhuollon sosiaalityö. 1987. 83 s.

Korhonen, Mirjami: Ihminen työnsä subjektina. 1988. 63 s.

Posio, Mauri: Stressi ja bumout. 1988. 65 s.

Atjonen, Päivi: Kuntakohtaisen opetussuunnitelmajärjestelmän problematisointia byrokratiakonseption näkökulmasta. 1988. 118 s.

Ohinmaa, Arto: Poromiesten työterveyshuollon arviointitutkimus - arvioinnin teoria, resurssit, sujuvuus j a peittävyys. 1 988. 139 s. + 1iitt.

Poropudas, Kristiina: Kainuu, nuoret, työ ja työttömyys. Tutkielma kainuulaisten nuorten, etenkin työttömien, orientaatiosta työhön, elämään ja koulutukseen. 1989. 94 s. + läht. + liitt.

Arttijeff, Ilona: Asunnonvaihdot Kemin seudulla. 1991. 72 s.

Reinikainen, Kalle: Isänmaan sankarit - huippu-urheilijan vapaudet ja velvollisuudet. 1991. 115 s.

Kurkinen, Jorma: Edinburghin koulukunta ja tieto tiedon sosiologiassa. 1991. 67 s.

Anttonen, Saila: Utooppinen vapaus vai hallittu maailma. Analyysi Jürgen Habermasin ajattelusta kriittisen teorian valossa. 1992. 120 s.

Nikkonen, Merja: Vuokko - mielisairaanhoitaja. Mielisairaanhoitajan työ. Tarkastelua naismielisairaanhoitajan elämäntarinan kautta. 1991. 88 s. + läht. + liitt.

Weissenfelt, Kerttu: Pakolaiset keskuudessamme. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen yleisjaksolla ja ammattikorkeakoulussa opiskelleiden asennoituminen Suomen pakolaisiin. 1993. 84 s. + liitt.

UIvinen, Veli-Matti: Vankeinhoidon tavoitteet ja vanki. Fenomenologinen reduktio suomalaiseen vankeinhoitoon. 1993. 71 s. + liitt.

Tapio, Jouko: Kolonisaatio sosiaalisen integraation häiriötekijänä maahanmuuttajiin kohdistuvissa asenteissa. 1994. 70 s.

Nikkonen, Aarne: Terveyssosiologinen näkökulma psykiatriaan. Lähtökohtia Suomen psykiatrisen käytännön sosiologiselle tutkimukselle. 1995. 117 s. + läht + liitt.

Savela, Eeva: Mikä huumevalistuksessa kolahtaa eli nuorten mielipiteitä huumetiedotuksesta. 1996. 120 s.

Vikstrand, Leif: Toiminta, kvalifikaatio ja automaatio. Näkökulmia käyttöliittymän suunnitteluun. 1996. 59 s.

Viimeksi päivitetty: 28.12.2011