Ohjattavat

KM Marjo Laitala: Aatteista arkeen: Koulukotijärjestelmää ohjannut ajattelu ja sen muovautuminen käytännöiksi 1945–1995. Ohjaajat prof. Vesa Puuronen (pv), tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti (Nuorisotutkimusseura)

Virkkula Outi: Metsäsuunnitteluun liittyvät metsäneuvonta-keskustelut: keskusteluanalyysi. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv), prof. Elise Kärkkäinen ja FT Pentti Luoma (Lisensiaattitutkimus)

MA Andra Aldea-Löppönen: Regional development in Romania and Finland - examples from remote and sparsely populated areas. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv), prof. Dumitru Sandu ja Pentti Luoma

FM Annamari Martinviita (HUTK): Community creation through online interaction: implications for design and implementation. Ohjaajat: dosentti Leena Kuure (pv) ja Pentti Luoma

YTM Lauri Rantala: Co-management approaches in natural resource governance. Ohjaajat: dosentti Timo P. Karjalainen (pv) ja FT Simo Sarkki

KM Jenni Neste: Analytic-deliberative methods in the EIA processes. Ohjaajat: dosentti Timo P. Karjalainen (pv) ja PhD Elisa Vallius (Jyväskylän yo)

FM & MEd Kati Anttalainen: Historical Consciousness in the Cameroonian schools and textbooks. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv) ja FT Seija Jalagin (HUTK)

FM Tuija Guttorm: Suomalaisten ja saamelaisten opettajien yhteistyö. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv)

KM Outi Orispää: Yhteisöllisyys ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv)

KM Minna Juotasniemi: Identity construction of the third culture kids. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv)

FM Maarit Niva: Empowerment through participation. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv) ja KT Anu Alanko

KM Pia Smeds: Oppiminen luokkahuoneiston ulkopuolella (farm education). Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv)

KM Veijo Kosola: Koulujen lakkauttaminen. Ohjaajat: prof. Vesa Puuronen (pv)

 

HUOM! Otsikot ovat pääosin alustavia.

Viimeksi päivitetty: 14.8.2017