Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kontekstien tutkimus

Tämä tutkimusryhmä on aiemmin keskittynyt ympäristökasvatukseen ja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen, joiden aloilla on toiminut useita tutkimushankkeita.

Ryhmään kuuluu myös muita kasvatusssosiologisesti ja yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneita tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Heidän aiheensa voivat käsitellä esimerkiksi

  • monikulttuurisuutta ja rasismia,
  • koulutusjärjestelmiä ja -instituutioita ja kasvatusta osana yhteiskuntaa,
  • lasten ja nuorten asemaa, osallisuutta ja kansalaisuutta,
  • kodin ja koulun välistä yhteistyöstä ja opettajankoulutuksen roolia tässä tehtävässä
  • ympäristökasvatusta ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta, 
  • terveyttä ja hyvinvointia sekä
  • yleensä koulutuksen ja kasvatuksen tarkastelua niin globaalien kuin lokaalienkin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten näkökulmista.

Jos haluat liittyä tutkimusryhmään ja osallistua jatkokoulutusseminaarin työskentelyyn, ota yhteyttä professori Vesa Puuroseen tai yliopistonlehtori (KT, YTM) Anu Alankoon.

Johtaja: Professori (sosiologia) Vesa Puuronen
Muut tutkimusryhmän jäsenet:
Yliopistonlehtori, KT, YTM Anu Alanko
Professor (University of Troms), adjunct professor (University of Oulu), Unn-Doris Karlsen Baeck

 

Jatkokoulutusryhmän puitteissa valmistuneet: a) väitöskirjat ja b) lisensiaatintyöt

Ryhmän nykyisiä, ohjattavina olevia jatko-opiskelijoita

Tutkimusryhmän puitteissa on valmistunut myös joukko kasvatustieteen pro gradu -tutkielmia.

Viimeksi päivitetty: 13.8.2018