Sivuaineopinnot

Sosiologiaa voivat opiskella sivuaineena kaikki Oulun yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat.
Oulun yliopistossa sosiologiassa voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet:
a.    Sosiologian perusopinnot (25 op)
b.    Sosiologian aineopinnot (35 op)

Lisäksi sosiologia voi opiskella Oulussa avoimen korkeakouluopetuksen opintoina kesäyliopistossa ja talviaikaan.
 

Viimeksi päivitetty: 19.9.2013