Uutisarkisto

Perjantai, joulukuu 30, 2011

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1997-1998

 

 

Vuosi 2015

 

Vuosi 2014

Professori Unn-Doris Karlsen Baeck Tromssan yliopistosta nimitettiin sosiologian dosentiksi (adjunct professor) Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.1.2014 alkaen: nimitystiedote

Yliopistonlehtori Pentti Luoma jäi osa-aikaeläkkeelle (60 %) 1.9.2014 lähtien.

Professori Vesa Puuronen: "The winner of the 2014 ETMUdays award"! Lisätietoja ETMU-päivien Facebook-sivulta.

MEd Heli Villanen's dissertation was arranged 04-12-2014 at 12.00 (venue: OP-sali, L10). Thesis:
Villanen, Heli (2014) Our Place, My Future and Their Project. Reflecting Children's Lifeworld in Education for Sustainable Development. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 145. University of Oulu, Oulu.
More information

Professori Vesa Puurosen haastattelu Notiossa 9.12.2014. Teksti ja kuva Sanna Häyrynen: Sosiologi antaa vaietuille äänen.

Emeritusprofessori Timo Järvikoski ympäristösosiologiasta: Järvikoski, Timo (2014) Nelisenkymmentä vuotta ympäristösosiologiaa. YHYS-tiedostuslehti 2/2014.

 

 

Vuosi 2013

Sosiologian syventävien opintojen opetus Oulussa päättyi. Vuosina 2007–2009 toteutettiin Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyön kehittämishanke. Yliopistojen yhteisen, ma. sosiologian yliopistonlehtorin palkka maksettiin hankkeen aikana sille myönnetyistä määrärahoista. Kun määräraha loppui, Oulun yliopisto ei enää katsonut tarpeelliseksi vastata viran kustannuksista. Oulun ja Lapin yliopistojen johtoryhmät päättivät vuoden 2012 lopulla, että yhteistä lehtoraattia ei enää jatketa. Oulun yliopisto lopettikin ma. yliopistonlehtoratin rahoittamisen vuoden 2013 alusta. Seminaari on kuitenkin toiminut myös vuoden alusta lähtien, mutta viimeinen seminaari-istunto on Oulussa 14.6.2013. Sen jälkeen opetusyhteistyötä syventävien opintojen eikä myöskään perus- ja aineopintojen osalta toistaiseksi jatketa. Sosiologian syventävistä opinnoista kiinnostuneita aineopinnot suorittaneita pyydetään ottamaan yhteyttä sosiologia-oppiaineen edustajiin muissa yliopistoissa.

Dosentti, yliopistonlehtori Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopistosta nimitettiin sosiologian professoriksi 1.8.2013 lähtien.

Two courses for advanced and doctoral studies in the autumn 2013: 1) Using QSR NVivo 10 in Qualitative Research 419108J, 15th August - 27th September 2013 (4 ects) in UniOGS, arranged by the Faculty of Education (Pentti Luoma) and 2) 30th September - 30th November 2013, Advanced course "Integrated and mixed methods" (3 ects) arranged by the Thule-Institute (Timo P. Karjalainen, Riitta Kamula ja Pentti Luoma)

FM, KM Outi Autti väitteli 25.10.2013 klo 12 (OP-sali L 10) aiheesta "Valtavirta muutoksessa – vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella”. Lisätietoja ja väitöskirja

KM Leena Pääkkönen väitteli Linnanmaan OP-salissa (L10) 13. joulukuuta 2013 klo 12.00. Lisätietoja ja väitöskirja: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0258-7

KM Anu Alanko väitteli  Linnanmaan Kaljusensalissa (KTK112) 14. joulukuuta 2013 klo 12.00. Lisätietoja ja väitöskirja: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0307-2

Professori Timo Järvikoski jäi eläkkeelle vuoden 2013 alusta lähtien.

 

 

Vuosi 2012

 

Timo P. Karjalaisen katsaus aiheesta Ympäristötietotalo - uusi ympäristöalan tutkimuskeskus Oulussa julkaistaan lähiaikoina ilmestyvässä YHYS -tiedotuslehdessä 1/2012

QSR NVivon hallinta on siirtynyt Tietohallintoon 17.12.2012 lähtien. Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat hankkia yliopiston campuslisenssin puitteissa ohjelmaa omaan käyttöönsä ATK-asemalta (TH118); puh: 0294 483080.

Timo Karjalaiselle rahoitusta Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelmassa.

Väitös 4.5.2012: Jatko-opintoryhmämme jäsen FM Päivi Haapasaari väitteli Helsingin yliopistossa aiheesta "Addressing human-induced uncertainty in fisheries management - social scientific and interdisciplinary solutions using Bayesian belief networks" (Ihmistoiminnasta aiheutuvan epävarmuuden tarkastelu kalastuksen säätelyssä: Bayes-verkot sosiologisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen menetelmänä) 4.5.2012. Lisätietoja ja väitöskirja elektronisessa muodossa.

Juhlaluento 12.3.2012: Professori (Jyväskylän yliopisto) Leena Alasen luennoiaiheesta Mitä lapsuudentutkimus on?

Näyteluento 28.2.2012: FT Timo P. Karjalainen antoi sosiologian dosentuurin hakuun liittyvän opetusnäytteen tiistaina 28.2.2012 klo 9.15 – 10.00 (KTK112) aiheenaan Ympäristösosiologia ja tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollisuudet.

Uusi julkaisu 12.2.2012: Rural Futures? Finding one’s place within changing labour markets

 

Vuosi 2011

 

lmastonmuutos pohjoisilla alueilla – Kestävän kehityksen teemapäivä Oulussa 9.12.2011. Järjestäjät: Oulun yliopisto (kasvatustieteiden tiedekunta) ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Dosentti Jarno Valkosen (Lapin yliopisto) videoluento syyslukukaudella 2011: Johdatus ympäristösosiologiaan (20 t, 3 op)

The academic dissertation of Hannah Strauss For the Good of Society: Public participation in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland will be presented with the assent of the Faculty of Education of the University of Oulu for public defence in Kuusamonsali (Auditorium YB210), Linnanmaa, on 23 September 2011, at 14 p.m. More information: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9507-2

Sosiologian korvaavat luentosarjat
- KM Anu Alanko: Perheen ja lapsuuden sosiologia (24 tunnin luentosarja)
-
Sosiologian nykykeskustelut ja teoriat (20 tunnin videoluentosarja; Oulun ja Lapin yliopiston sosiologit). Järjestelyistä vastasi yliopistonlehtori Leena Suopajärvi.

HUOM! Ilmoittautuminen tentteihin, referaattiseminaareihin ja projektiopintoihin tapahtuu vuoden 2009 alusta lähtien WebOodissa. Avaa WebOodi osoitteesta https://weboodi.oulu.fi/oodi/, kirjaudu sisään Pajun tai Koivun tunnuksilla, valitse vasemman sarakkeen valikosta "Hae", kirjoita ilmestyvän valintataulun kenttään sen opintojakson tunnus, jonka tenttiin tai muuhun opetukseen haluat osallistua, ja ilmoittaudu. Tentteihin ilmoittautumisajat päättyvät perjantain tenttipäivää edeltävän viikon torstaina klo 24.00. HUOM! Vuoden 2009 alusta lähtien käytetään ainoastaan uuden OPS:n, OPS2008-2010, mukaista tenttikirjallisuutta, joka löytyy TÄLTÄ SIVULTA.

Thule-instituutti myönsi jatko-opintoryhmämme jäsenelle Andra Aldea-Partaselle tohtorikoulutusapurahan väitöskirjansa “Regional development in Romania and Finland: examples from remote and sparsely populated areas” edistämiseen: http://www.thule.oulu.fi/suomi/GrantDec2011.html

Eemil Aaltosen Säätiö myönsi 18.4.2011 jatko-opintoryhmämme jäsenelle Outi Virkkulalle osavuotisen työskentelyapurahan vuodelle 2011. URL: http://www.emilaaltonen.fi/osav2011.html

Vuosi 2010

Kevätlukukaudella 2010 järjestettiin 3 op:n korvaava videoluentosarja  (Oulussa opintojaksoihin 414071A Sosiologian nykysuuntauksia; 6 op tai 414073A Yhteiskunnan rakenne ja muutos; 5 op) yhteistyössä Lapin yliopiston sosiologien kanssa. Järjestelyistä vastasi yliopistonlehtori Leena Suopajärvi.

Pentti Luoma (Oulun yliopisto) ja Eveliina Korkiakangas (Työterveyslaitos) pitivät Kurssin NVivo 8 -ohjelman käytöstä (1 op/ 4 op) Kajaanissa perjantaina 26.11.2010 klo 14–18 ja lauantaina 27.11.2010 klo 9–15.

Tutkijatohtori Jarno Valkonen (SA/Lapin yliopisto) luennoi syyslukukaudella 2010 aiheesta Johdatus ympäristösosiologiaan (20 t; 3 op): aikataulu ja tietoja korvaavuudesta

YTM Soja Ukkola piti periodilla II aineopintotasoisen luentosarjan (16 tuntia) aiheesta Tietoyhteiskunta ja tietotyö – tieteen teoriat ja arjen käytännöt (ajat, paikat ja korvaavuus)

Sosiologian tutkimusryhmän jatko-opiskelijajäsenille apurahoja vuonna 2010.

Sosiologian tohtorikoulutettavan määräystä vuoden 2010 alusta ei jatkettu kasvatustieteiden tiedekunnassa. Niinpä sosiologian henkilökuntaan kuuluvat tällä hetkellä Oulussa enää professori Timo Järvikoski ja yliopistonlehtori Pentti Luoma. Sosiologian syventävistä opinnoista vastaa yliopistonlehtori Leena Suopajärvi Lapin yliopistosta (3/4 rahoituksesta Lapin yliopistosta ja 1/4 Oulun yliopiston keskushallinnosta)

Vuosi 2009

Kaksi korvaavaa luentosarjaa: Kumpikin korvaa erikseen yhden kirjan kohdasta 414069P, Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita, Yhteiskunta ja ympäristö (5 op). Lisätietoja: http://wwwedu.oulu.fi/sos/Opetus/Opetus/Sosiologia/hum_ympl.pdf

Suomen Kulttuurirahaston POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTON apurahat 30.1.2009:

Tohtorikoulutettava (KM) Anu Alanko on saanut ”lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskokemuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Oulun ylioppilasrahastosta 10.000”. URL (ks. "Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahat 30.1.2009"): http://www.skr.fi/default.asp?docId=15570

 

Guest lecturer: associate professor Michael Corbett (Nova Scotia, Canada) 11-12 of May 2009

 

Vuosi 2008

 

Oulun ja Lapin yliopistoille yhteinen sosiologian lehtoraatti. Sosiologian syventävistä opinnoista vastaa vuoden 2008 alusta lähtien lehtori (YTT) Leena Suopajärvi Lapin yliopistosta. Lisätietoja sosiologian syventävistä opinnoista ensi vuoden alusta lähtien saa Leena Suopajärveltä (Puh. 016 3412684; email: etunimi.suopajarvi [at] ulapland.fi). Lehtori Suopajärvi vastaa myös opintojaksosta SSOG1208 Kandidaatintutkielma ja seminaari (10 op; Lapin kurssivaatimusten mukaan; vain pääaineopiskelijoille), johon liittyvää opetusta järjestettäneen jo kevätlukukaudella 2009. Ilmoitus hausta sosiologian syventäviin opintoihin vuonna 2008.

 

Teetkö KASOPEssa monialaista tai tieteiden välistä opinnäytetyötä? Jos asia kiinnostaa, voit osallistua MOTTI-ryhmän (MOTTI = Monitieteinen TutkijaTiimI; ks. tarkempi kuvaus osoitteesta: http://www.oulu.fi/motti/) työskentelyyn, joka toteutetaan osin verkko-opiskeluna. MOTTI on Suomen virtuaaliyliopiston rahoittama Oulun yliopistossa eri tiedekuntien ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettava hanke. - Ilmoittautumisesta lukuvuoden 2007-2008 opetukseen tietoja sivulla: http://wwwedu.oulu.fi/sos/Opetus/Motti_ilmoitusKASOPE2007.doc

 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö on hankkinut 250 kappaleen käyttäjäkohtaisen lisenssin laadullisten aineistojen analyysin apuvälineeksi kehitetystä QSR NVivo -tietokoneohjelmasta vuoden 2001 alusta. NVivon version 2 käyttäjät saavat uudistetut versiot 7 ja 8 käyttöönsä sopimuksensa puitteissa.

 

UUSI JULKAISU (ks. tarkempia tietoja kirjasta: http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=18078:
Karjalainen, Timo P. & Luoma, Pentti & Reinikainen, Kalle (toim) (2008) Ympäristösosiologian virrat ja verkostot. Juhlakirja professori Timo Järvikosken 60-vuotispäivänä. Oulun yliopisto, Thule-instituutti, Oulu. Jakelu: Oulun yliopistopainon julkaisumyymälä: http://www.oulu.fi/yliopistopaino/julkaisumyymala.htm. Saatavilla myös suomalaisten tiedekirjojen ja –lehtien virtuaalikirjakauppa Granumista (http://granum.uta.fi/). HUOM! Kirjan julkistamistilaisuus 9.12.2008 klo 10-12 salissa IT138. Tarkempia tietoja: http://www.oulu.fi/suurijakelu/2008/12/ymparistososiologiakirja.html. Kirjan julkistamistilaisuus: http://thule.oulu.fi/suomi/nyt/ymps_kirja.html

 

Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi tutkijatohtori (FT) Timo P. Karjalaiselle 30.9..2008 kolmivuotisen (01.01.2009 - 31.12.2011) rahoituksen tutkijatohtorin projektiin: Negotiating river ecosystems: Sociocultural valuation of ecosystem services in Northern river basins (Neuvoteltavat jokiekosysteemit: ekosysteemipalveluiden sosiokulttuurinen arvottaminen pohjoisilla jokialueilla; ks, tarkemmat tiedot seuraavan sivun kautta: http://www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Rahoitetut-Hankkeet/; ks. Vastuualue: Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BY) ja Haku: 2008 Tutkijatohtoriprojekti).

 

SOSIOLOGIAN RAKENNEMUUTOS VUODENVAIHTEESSA 2008-2009:
a) Sosiologian pidempiaikaisesta tutkija- ja opettajakunnasta poistuvat vuoden 2009 alusta tutkijatohtori, FT Timo Karjalainen Thule-instituuttiin ja yliassistentti, YTL Kalle Reinikainen Pöyry Oy:lle. He kuitenkin osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan sosiologian tuntiopetukseen. Oppiaineen opettajina jatkavat entiseen tapaan professori Timo Järvikoski ja lehtori Pentti Luoma. Lisäksi KM Anu Alanko on saanut kevätlukukauden 2009 loppuun saakka määräyksen tutkijakoulutettavaksi. Näin ollen tutkijakoulutettavan virkaa lukuun ottamatta kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö on käytännössä lakkauttanut kaikki vuonna 1998 HuTK:sta KTK:aan siirretyt sosiologian virat. - Ennen vuotta 1998 KTK:ssa toimi yhteiskuntatieteen professori ja yliassistentti ja opiskelijoita oli noin kolmannes nykyiseen verrattuna; nyt vakinaiset virat vuoden 2009 loppuun saakka ovat yhteiskuntatieteen professuuri ja sosiologian lehtoraatti.
b) Jäljelle jääneet opettajat ja tutkijat ovat muuttaneet takaisin Snellmaniaan vuoden 2009 alusta. Seuraavassa Snellmaniaan muuttavat henkilöt ja heidän työhuoneensa: tutkijakoulutettava Anu Alanko (KTK221) professori Timo Järvikoski (KTK224) ja lehtori Pentti Luoma (KTK222). Heidän puhelinnumeronsa säilyvät entisinä.

Vuosi 2007

 

Teetkö KASOPEssa monialaista tai tieteiden välistä opinnäytetyötä? Jos asia kiinnostaa, voit osallistua MOTTI-ryhmän (MOTTI = Monitieteinen TutkijaTiimI; ks. tarkempi kuvaus osoitteesta: http://www.oulu.fi/motti/) työskentelyyn, joka toteutetaan osin verkko-opiskeluna. MOTTI on Suomen virtuaaliyliopiston rahoittama Oulun yliopistossa eri tiedekuntien ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettava hanke. - Ilmoittautumisesta lukuvuoden 2007-2008 opetukseen tietoja sivulla: http://wwwedu.oulu.fi/sos/Opetus/Motti_ilmoitusKASOPE2007.doc

 

Oulun yliopisto myönsi jaoksen tutkijalle, filosofian tohtori Timo P. Karjalaiselle (kasvatustieteiden tiedekunta) tunnustuspalkinnon hyvästä väitöskirjasta 3. syyskuuta 2007 (ks. http://www.oulu.fi/ajankohtaista/uutiset/2007B/avajaiset-tunnustuspalkinnot.html, perustelut sivulla http://www.hallinto.oulu.fi/viestin/akateeminen_avaus_2007/tunnustuspalkinnot.html, kuva palkinnonluovutustilaisuudesta: http://wwwedu.oulu.fi/ktk2/topical/2007/karjalainen/palkinto.jpg)

 

YT`M Leevi Karsikas väitteli Oulun yliopistossa aiheesta Metsästyksen ongelmapuhe perjantaina 17.8.2007 klo 12 Linnanmaan Kuusamon salissa (YB210). Vastaväittäjänä toimii professori Esa Konttinen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Timo Järvikoski Oulun yliopistosta. Väitöskirjan verkkoversio löytyy sivulta: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285257/

 

POHJOINEN NUORISOTYÖ JA -TUTKIMUS -työseminaari Oulun yliopistossa (SÄ132) perjantaina 12.1.2007 klo 12-17 (Ohjelma). Järjestäjät: Oulun yliopiston kasvatustieteen- ja opettajakoulutuksen yksikkö yhteistyössä koulutus- ja tutkimuspalveluiden yksikön kanssa sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden kampus.

Vuosi 2006

 

Oulun ja Lapin yliopistoille yhteinen sosiologian lehtoraatti Lehtori (YTT) Jarno Valkonen Lapin yliopistosta ohjaa sosiologian laudatur-seminaaria. Ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 6. helmikuuta 2007 klo 11.00 - 13.00 salissa SÄ132. Lisätietoja lehtori Jarno Valkoselta (puh. 016 - 341 2643; email: etunimi.sukunimi [at] ulapland.fi).

 

MITALIEN LOISTETTA: Tasavallan presidentti on myöntänyt toimistosihteeri, YTM Ulla Salalle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin. Tietoa ja kuva (Ulla on kuvassa eturivin keskimmäisenä) mitalien jakotilaisuudesta Oulun yliopistossa: http://www.oulu.fi/ajankohtaista/uutiset/2007/kunniamerkit.htm

Sosiologian uudet tilat elokuusta 2006 lähtien (huoneet TM101-116 sijaitsevat X-käytävän varrella; ks. campus-kartta: http://www.oulu.fi/yliopisto/index.html > Esittely > Kartat ja valokuvia). Toimisto on edelleen huoneessa KTK257.

Esittely yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta Oulun yliopistossa:
- Karjalainen, Timo P.
(2006) Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. YHYS (Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura) ry:n tiedotuslehti 1/2006, 1-3. Online: http://pass34.dizinc.com/~yhysnet/newsletter/2006/tiedotuslehti_1_2006.pdf [Luettu 15.6.2006].

FM Timo P. Karjalainen väitteli: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Faculty of Education of the University of Oulu, for public defence in Keckmaninsali (Auditorium HU 106), Linnanmaa, on November 17th, 2006, at 12 noon. Dissertation: Karjalainen, Timo P. (2006) The environment in contexts: Environmental concern in the Komi Republic (Russia). Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 85. University of Oulu, Oulu.

Vuosi 2005

 

YVA ry palkitsi vuoden parhaana YVA-menettelynä Kemphos Oy:n Siilinjärven kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnin. Palkinnon saaneeseen työryhmään kuuluivat kaivoksen sosiaalisia vaikutuksia arvioineet tutkija Tommi Sulkala ja yliassistentti Kalle Reinikainen Oulun yliopiston Sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksesta (ks. YVA ry:n tiedote "YVA-päivät 2005": http://www.saunalahti.fi/~yva/yvapaivat2005_aineistot.htm)

Jaoksessamme vieraili professori Keitaro Ito (Laboratory of Environmental Planning, Department of Civil Engineering, Kyushu Institute of Technology, Independent Institution of Japanese National University, Japani) 30.8.2005 klo 9-11 (KTK303) ja alusti aiheesta Children and the Landscape: The Landscape Planning process for children’s play and ecological education in Japan. Samassa tilaisuudessa alusti myös KT Eila Louhimaa aiheesta Ecological Citizenship and Inclusion in the Policy of Sustainable Education, Pedagogy and Environmental Impacts Assessment in Educational Institutions. Tarkempi ohjelma tästä.

VTT Timo Peuhkuri (Turun yliopisto) luennoi aiheesta TIETEEN JA MAALLIKKOTIEDON KOHTAAMINEN PAIKALLISISSA YMPÄRISTÖKIISTOISSA torstaina 3.11. 2005 klo 14.15-16.00 (KK 103). Järjestäjä: Oulun yliopiston ympäristötohtorikoulu yhteistyössä Sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksen kanssa.

YTT Jürgen Matthies (Jyväskylän yliopisto) luennoi aiheesta Ympäristökasvatus luonnolle herkistymisen ja porvarillisen kylmyyden välisessä konfliktissa perjantaina 18.11.2005 klo 10–12 (KTK215). Järjestäjä: Oulun yliopiston ympäristötohtorikoulu yhteistyössä Humanistisen tiedekunnan sekä Sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksen kanssa. Tietoja Jürgen Matthiesin filosofian väitöskirjasta vuodelta 2004: ”Umweltpädagogik in der Postmoderne. Eine philosophische Studie über die Krise des Subjekts im umweltpädagogischen Diskurs” (Ympäristökasvatus postmodernissa. Filosofinen tutkimus subjektin kriisistä ympäristökasvatuksen diskurssissa).

Vuosi 2004

YTT Jorma Pohjanen piti luennon (24 tuntia) aiheesta Yhteiskunnan muutos ja aika tiistaisin ja torstaisin (ei kiirastorstaina 8.4.2004) klo 15 - 18 aikavälillä 30.3. - 27.4.2004. Luento korvaa yhden opintoviikon sosiologian syventävistä ja aineopinnoista (ks. tästä tarkemmat tiedot).

Vuosi 2003

PhD Eeva Berglund (lecturer, the Department of Anthropology, Goldsmiths College,London http//www.goldsmiths.ac.uk/) piti luennot 1) Etnografisten menetelmien puolustus maanantaina 28.4.2003 klo 14-16 sekä 2) Etnografi ja suomalainen bioteknologia: näkökulma teknologian ja tieteen antropologiaan tiistaina 29.4.2003 klo 10-12.

Oulun yliopiston ympäristöpainoala eli NorNet julisti avoimeksi haun ympäristöalan monitieteiseen DI/maisterikouluun (ks. http://www.nornet.oulu.fi/environment/DI_maisterikoulu/index.html). Haku päättyi 4.4.2003. Kasvatustieteiden tiedekunta teki päätöksen, jonka mukaan tiedekuntaan voidaan ottaa "korkeintaan neljä opiskelijaa" suorittamaan kasvatustieteiden maisteritutkintoa ympäristöalalta. Opetuksesta vastaa Sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaos.

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN SYMPOSIUM 10.-11.4.03. Oulun yliopiston ympäristöalan tohtorikoulu sekä sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaos (KTK) järjestivät kaksipäiväisen ja kaksiosaisen symposiumin. 10.4.2003 klo 12 salissa KTK303 tarkasteltiin Oulun yliopistossa eri tieteenaloilla tehtävää LUONNONVAROIHIN liittyvää tutkimusta.

Assistant professor Christina von Mayrhauser (Department of Antropology, State University of California, Northgate CA: http://www.csun.edu/anthropology/)
lectured the 8 - 9 January 2003 on
Gender studies in American anthropology on Wednesday the 8th of January and on
Ethics in anthropology research in contemporary international settings on Thursday the 9th of January

Vuosi 2002

KM Eila Louhimaa väitteli 8. marraskuuta 2002. Väitöskirjan tiedot: Luonnon sosiaalinen konstruointi, ympäristödiskurssit ja ympäristöön orientoiva kasvatus Tutkimus institutionaalisen ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisista rakenne-ehdoista ja kulttuuristen mahdollisuuksien kentistä. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium, E 56. Oulun yliopisto, Oulu.

Lehtori, YTL Pentti Luoma väitteli Oulun yliopistossa 20.9.2002. Väitöskirjan tiedot: Vihreät viirit. Muutos ja pysyvyys Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ympäristöpoliittisissa näkemyksissä vuosina 1980 - 2000 Maataloustuottaja -lehden valossa. Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium, E 53. Oulun yliopisto, Oulu.

Sosiologian tuntiopettaja, YTL Jorma Pohjanen väitteli aiheesta MITÄ KELLO ON? Kello modernissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa teoriassa Jyväskylän yliopistossa 7.6.2002. (ks. selostus sivulta
http://vihta.jyu.fi/tiedotusfoorumi.nsf/IDSearchMain/8AF3D58A2A526EBF42256BCE003D0625)

Assistant professor Steven Wolf (Department of Natural Resources, Cornell University; tietoja luennoitsijasta: http://www.dnr.cornell.edu/facstf/wolf.htm) luennoi Sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaostossa keskiviikkona 6.2.2002 aiheesta Natural Resource Conservation in U.S. Agriculture: Developments at the Extensive and Intensive Margins (synopsis)  ja torstaina 7.2.2002 aiheesta Assessment of Ecological Management Competencies in Finnish Local Forest Management Associations: Outline of a Research Plan (synopsis). 

Vuosi 2001

Professori Harvey A. Feit  (Department of Anthropology, McMaster University, Canada) luennoi 23. –24.10.2001 aiheista Powerful Ecologies: Environmentalization of Conflicts over Forestry by Governments, Corporations and James Bay Cree ja Nature, Culture and the Love of Animals: Disjunctures Between Animal Rights Activists and James Bay Cree Hunters
Kotisivu: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~anthro/faculty/feit.htm

MA Joachim Otto Habeck (Department of Sociology and Anthropology, University of Aberdeen) luennoi aiheesta How to turn a reindeer pasture into an oil well (and vice versa): Land-use and land-users in the north of the Komi Republic Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä 2.3.2001 klo 10-12. Järjestäjät: Taideaineiden ja antropologian laitos sekä Yhteiskunta-, ympäristö- ja naistutkimuksen jaosto/Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

VIIHTYISYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ - asuinalueen viihtyisyyden osatekijät . Iltapäiväseminaari 25.1.2001 klo 13.15 - 17.00 Linnanmaalla seminaarisalissa KTK 215.

Antropologian professori Tim Ingold Aberdeenin yliopiston Sosiologian ja antropologian laitokselta luennoi Oulun yliopistossa 22.1.-23.1.2001  aiheesta Constructing environments: 1) The concept of nature (22.1. maanantaina) ja 2) Landscape and dwelling (23.1. tiistaina).  
-
Tietoja professori Tim Ingoldin aiemmasta tuotannosta.
- Luentoihin liittynyttä aineistoa löytyy sivuilta: http://www.abdn.ac.uk/sociology/lecture7.htm ja http://www.abdn.ac.uk/sociology/lecture8.htm
Järjestäjät: Taideaineiden ja antropologian laitos sekä Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Yhteiskunta-, ympäristö- ja naistutkimuksen jaosto

Sosiologiaa opetettiin avoimina yliopisto-opintoina lukuvuonna 2000-2001
a) Sosiologian perusopinnot (approbatur; 15 ov) ja Sosiologian aineopinnot (cum laude, 25 ov)  järjestettiin talvikautisena iltaopetuksena Oulussa.
b) Terveyssosiologian perusopinnot (approbatur; 15 ov) käynnistyivät avoimessa yliopistossa 12.9.2000. Opetus järjestettiin talvikautisena iltaopetuksena Oulussa.
c) Sosiologian perus- (approbatur; 15 ov)  ja aineopintoja (cum laude; 25 ov) opiskeli myös päivisin perusopintoihin integroituina eli nk. POIA-opintoina Oulun yliopistossa runsaat 10 opiskelijaa.

Vuosi 2000

YMPÄRISTÖTIETOISUUS -posterinäyttely Snellmaniassa KTK:n ala-aulassa 20.11. – 31.12.2000.

Professori Riley E. Dunlap (Boeing Distinguished Professor of Environmental Sociology, Department of Sociology and Department of Rural Sociology, Washington State University; biographical information) luennoi Oulun kasvatustieteiden yksikössä 20.11.2000 klo 12-14 (KTK215) aiheesta: What is Environmental Sociology: A Brief Tour of the Field.  

Dosentti Aino Saarinen (Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö) luennoi aiheesta Demokraattinen transitio  Venäjän Barentsilla: Kriisikeskukset naisten toimijuuden  näkökulmasta 9.10.2000 (2 t).

Terveystieteiden tohtori Riikka Pötsönen luennoi aiheesta Seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus Venäjällä 11.10.2000 (2 t).

Professori Ilkka Alanen (Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos) luennoi aiheesta Transitioteoria 16.10.2000 (4 t).

Professori  Harri Melin (Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos) luennoi aiheesta Mitä Venäjällä  on muuttunut? 24.10. 2000 (4 t).

A day with the developers (Lyn and Tom Richards) on QSR's latest qualitative software: Using NVivo and N5 in qualitative research (program). The Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of Oulu, 15th September 2000. Presenters: Lyn Richards (University of Western Sydney) and Tom Richards (QSR, Melbourne) assisted by Jari Luomanen & Pekka Räsänen (University of Turku) and Pentti Luoma & Kalle Reinikainen (Univeristy of Oulu). Organisers: Pentti Luoma, Kalle Reinikainen and Ulla Sala in The Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of Oulu.

a) Sosiologian perusopinnot (approbatur; 15 ov) ja Sosiologian aineopinnot (cum laude, 25 ov)  järjestettiin talvikautisena iltaopetuksena Oulussa.
b) Terveyssosiologian perusopinnot (approbatur; 15 ov) käynnistyivät avoimessa yliopistossa 12.9.2000. Opetus järjestettiin talvikautisena iltaopetuksena Oulussa.
c) Sosiologian perus- (approbatur; 15 ov)  ja aineopintoja (cum laude; 25 ov) opiskeli myös päivisin perusopintoihin integroituina eli nk. POIA -opintoina Oulun yliopistossa runsaat 10 opiskelijaa.

YHYS -tiedotuslehteä toimitettiin Oulussa vuonna 2000. Lehden vastaava päätoimittaja on Kalle Reinikainen ja toimitustyöstä vastaavat Timo Pauli Karjalainen ja Kalle Talvenheimo, Ensimmäinen tiedotuslehti (YHYS - Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seura ry:n  Tiedotuslehti 1/2000), jossa mm. esiteltiin oululaista yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta, ilmestyi 2.3.2000. 

Yliassistentti Kalle Reinikainen valittiin jäseneksi ja Timo P. Karjalainen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry:n (YHYS) hallitukseen YHYS:n vuosikokouksessa Helsingissä 25.11.1999.Dosentti  

Risto Heiskala (Helsingin yliopisto) piti kaksi luentoa aiheesta "Globalisaatio ja yhteiskuntateoria" 23.-24.3.2000: Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti uutta yhteiskuntateoreettista synteesiä torstaina 23.3.2000 ja Kohti maailmanyhteiskunnan tutkimusta: Castells, Held ja Beck perjantaina 24.3.2000.

Vuosi 1999

Professori, kansanedustaja Erkki Pulliainen luennoi aiheesta Yhteiskunnallisten eturistiriitojen vaikutus YVA-menettelyn toteuttamiseen perjantaiseurassa maanantaina 8.11.1999.

Professori Vladimir Privartsky Charlesin yliopistosta Prahasta vieraili OKL:ssa ja KTL:ssa 14.-17.10.1999 ja piti alustuksen keskustelulle perjantaiseurassa 15.10.1999 klo 14-16

Dosentti Jyrki Käkönen avasi perjantaiseuran toiminnan 9.9.1999 puheenvuorolla: Mihin menet Eurooppa?

Ympäristökasvatuksen asiantuntija, tohtori Jaroslawa Pavelkova Charlesin yliopistosta Prahasta luennoi aiheesta Environmental Education in Czech Republic 24.–27.5.1999.

Professori Paavo Uusitalo Helsingin yliopistosta luennoi aiheesta Työttömyys ja verotus huhtikuussa 1999.

Apulaisprofessori Elena Meshkova (The Russian Academy of Sciences, Moskova) luennoi 15.–18.2.1999 aiheista:
- Ecological policy of the Moscow authorities in the beginning of the 20th century
- Environmental movements in Soviet Union and in Russia
- Ecology of a city and public opinion
- Moscovites on the protection of environment
- Environmental awareness: a cross-cultural comparison

1997–1998

1998

Dosentti Raija Julkunen Jyväskylän yliopistosta luennoi aiheesta Hyvinvointiregiimit globalisaation puristuksessa. Eriytyvät vastaukset ja niiden sosiaaliset seuraukset. (12 t) 15.-16.1.1998.

Senior lecturer, PhD Arnold Parr (University of Canterbury, Christchurch, New Zealand): Social Change: A Critical Assessment of Recent Neo-liberal Developments in New Zealand Society 22.1.-5.2.1997.
Theme 1 (22. ja 27.1.): Disaster Recovery - A Vehicle for Change
Theme 2 (29.1 ja 3.2.): Disaster Recovery - A Vehicle for Change and Less State Intervention: More User Pays - Who Benefits?
Theme 3 (5.2.): Globalisation, Decline of Nation State - Development of Multicultural Societies?

1997

YTL Leena Suopajärvi (Lapin yliopisto): Vuotoksen ja Ounasjoen kiistoista tiistaina 7.10.1997

Apulaisprofessori Seppo Raiski, Lapin yliopisto: Niklas Luhmann ja ekologinen kommunikaatio11.11.1997

Dosentti Pekka Jokinen, Turun yliopisto: Ekologisen modernisaation peruspremissit myyttejä? Allan Schnaibergin kritiikki 18.11.1997

 

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 2.2.2015