Sosiologian opintojaksojen tenttiminen

Sosiologian oppiaineessa on siirrytty 1.9.2018 alkaen sähköiseen tenttimiseen. Opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Exam-järjestelmän kautta.

Tutustu sähköisen tenttimisen opiskelijan ohjeisiin osoitteessa http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Exam_Oulun%20yliopiston%2...

Voit tenttiä seuraavat sosiologian perusopintojen opintojaksot sähköisenä tenttinä:

 • 414067P Sosiologian peruskurssi
 • 414082P Globalisaatio
 • 414083P Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa
 • 414084P Perhe- ja ikäkausitutkimus
 • 414081P Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus
 • 414078P Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan (tenttiaika 27.11.2018-31.1.2019

Voit tenttiä seuraavat sosiologian aineopintojen opintojaksot sähköisenä tenttinä (huom! Loput aineopintojen tentit lisätään sähköiseen järjestelmään lokakuun aikana):

 • 414086A Kulttuuri ja arkielämä
 • 414085A Työn sosiologia
 • 414088A Terveyssosiologia
 • 414073A Yhteiskunnan rakenne ja muutos
 • 414091A Kansalaisuus liikkeessä
 • 414071A Sosiologian nykysuuntauksia 
 • 414070A Sosiologian oppihistoria
 • 414087A Sukupuolen sosiologia

Viimeksi päivitetty: 22.11.2018