Esitelmiä vuodesta 2006

2014-2015

2012-2013

2010-2011

2009

2008

2007

2006
 

 

2010-2011

Alanko, Anu, KM, osallisuustutkija (2010) Osallisuuden kollaasi - lasten ja nuorten osallisuus ja toimijuus. Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15.–16.2.2010. Oulun Diakonissalaitos, Wegelius-sali, Oulu.

Alanko, Anu (2010) Discussing children's participation. In the session: Participation in different phases of life (Chair Netta Iivari, Department of Information Processing Science). In Participation, Technology and Everyday Life,Multidisciplinary Thematic Seminar (EveLINE & INTERACT), Mon 27th September, 2010 (9:00–16:00,  IT112, Linnanmaa, Tietotalo 2).

Järvi, Seija & Reinikainen, Kalle (2010) Käyttäjien osallisuus rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelussa: lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin toteutus Kastellin monitoimitalohankkeessa. Alustus 6.5.2010 työryhmässä: 2. Osallisten roolit ja mahdollisuudet kaupungissa. Kaupunkitutkimuksen päivät 2010, Oikeus kaupunkiympäristöön Helsingissä 6.–7.5.2010.  Järjestäjät: Yhdyskuntasuunnittelun Seura, Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seura sekä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura.
 
Kaivosoja, Anna (2010) Facing young people on the Internet-options and challenges for youth work on the net. In the session: Sociality online (Chair Pentti Luoma, Faculty of Education).In Participation, Technology and Everyday Life,Multidisciplinary Thematic Seminar (EveLINE & INTERACT), Mon 27th September, 2010 (9:00 – 16:00,  IT112, Linnanmaa, Tietotalo 2).

Kaivosoja, Anna (2010)Verkkonuorisotyön haasteet ja mahdollisuudet nuorisotyöntekijöidennäkökulmasta. Työryhmä: Ehkäisevä työ monialaisena tehtäväkenttänä. TUHTI 11 -seminaari, Tampere 9.–10.12.2010. Abstrakti

Karjalainen, Timo P, Luoma, Pentti & Järvikoski, Timo (Thule Institute; University of Oulu, Finland) (2010) Modelling Climate Change as a Societal Problem: Comparing Finns’ and Estonians’ Attitudes Toward Climate Change.  XVII ISA World Congress of Sociology,Sociology on the Move, Gothenburg, Sweden,11–17 July, 2010.
 
Keski-Filppula, Jukka (2010) Oikeudenmukaisuus, pohjoinen ja hallitusohjelmien aluerakennetulkinnan muutos. Kriminologian ja oikeussosiologian työryhmä. Koordinaattorit: Mikko Aaltonen ja Kati Rantala, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.  Kovien aikojen sosiologiaa, Sosiologipäivät Jyväskylässä 19.–20.3.2010.
 
Reinikainen, Kalle (2010) Kaivoshankkeen sosiaaliset vaikutukset – tutkimusvälineet ja keinot. MULTIPOLIS OPEN CALL – KAIVOSOSAAMINEN -seminaari. Oulun yliopisto, Oulu Mining School, Oulu, 19.1.2010.

2009

Alanko, Anu (2009) Nuorisovaikuttamisen malli Oulussa. Esitelmä työryhmässä  Lasten osallisuus ja toimijuus II (puheenjohtaja Kaisu Viitala) 2.6.2009. Tampereen yliopiston lapsuuden ja perheen tutkimusyksikön ja Lapsuuden tutkimuksen seuran järjestämässä konferenssissa Lapsuuden tilat – lasten paikat, Lapsuudentutkimuksen Päivät II Tampereella 1.–2.6.2009.

Karjalainen, Timo P. &  Autti, Outi & Marttunen, Mika (2009) Vaelluskalojen palauttamisen monitavoitteinen suunnittelu ja vaikutusarviointi. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät 2009. Rovaniemi 17.–18.11.2009.

Keski-Filppula, Jukka (2009) Oikeudenmukaisuus ja sosiologinen yhteiskuntateoria. Esitelmä työryhmässä  Yhteiskuntateoria 20.3.2009.  Luokat, luokitukset ja liikkeet. Sosiologipäivät Helsingissä 20.–21.3.2009. Järjestäjät: The Westermarck Society ja Helsingin yliopiston sosiologian laitos.

2008

Alanko, Anu (2008) Presentation of the interviews in Finland. In the meeting "Youth in Barents - Work and Welfare" -project.Norut Institute, University of Troms, Tromsø 27.–28.5.2008.

Alanko, Anu (2008) Sosiologian pro gradu -tutkielman esittely. Työnimi: Se tuo vastuuta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 9-luokkalaisten kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta koulussa. Tutkijakouluseminaari, Oulun normaalikoulu, Oulu 15.9.2008.

Alanko, Anu (2008) Pohjoisen ja syrjäseutujen lapsuus -työryhmän koordinaattori. Lapsuuden tutkimuksen päivät 2.–3.6.2008, Turku.

Alanko, Anu (2007) Lapsuudentutkimuksen valtakunnallisen verkoston I tutkijatapaaminen. Tutkijaverkoston suunnittelu 11.–12.10.2007. Jyväskylän yliopisto.

Haapasaari, Päivi (2008) Tavoitteiden ja toimenpiteiden syntyminen kalataloudessa. Itämeri-Argumenta -seminaari, 13.–14.2.2008, Kotka.

Karjalainen, Timo P. (2008) Osallistumisen vaikuttavuus? Vaikutetaanko sisältöihin? Kommenttipuheenvuoro Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen johtajan Heikki Aronpään alustukseen Kansalaisvaikuttaminen ja osallistuminen maankäytön ja ympäristön suunnittelussa. Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun ja Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ympäristöpäivä Oulussa 8.10.2008.

Karjalainen, Timo P. and Rautio, Pauliina (2008) Place and environment in the stories of Northern people. Thule Institute Lecture Series in Thule Institute, University of Oulu, Friday 18.1.2008 at 9.15–10.00.

Karjalainen, Timo P. & Reinikainen, Kalle (2008) Negotiating river ecosystems – Social impact assessment in river restoration and conflict management. In the conference: Environmental Conflict Mediation and Social Impact Assessment: Approaches for Enhanced Environmental Governance? 14th–15th February, 2008. Organizers: Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki University of Technology; The Environment and Law Research Programme, Finnish Academy; Forest, Environment and Society Centre for Excellence (MYY), University of Joensuu; Finnish Environment Institute (SYKE) & YHTYMA, The Finnish Graduate School for Social-Scientific Environmental Research. Abstract

Karjalainen, Timo P. (2008) Sääntelyn haasteet – toimijoiden sitoutuminen lohipolitiikkaan. Pyydetty esitelmä tutkimuspäivillä 2008: Eläinluonnonvarat – ohjaavatko yhteiskunnalliset vai ekologiset arvot niiden käyttöä? Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät, Jyväskylä 18.–19.11.2008.

Luoma, Pentti (2008) A vignette on coding. NVivo 8 two day open workshop by QSR (Fiona Wiltshier) in Bristol Training Centre, Bristol (UK) in 22–23 April 2008.

Luoma, Pentti (2008) Sosiaalinen pääoma ja innovaatiot. TERVASTA TERÄKSEEN – 60. Valtakunnalliset kotiseutupäivät Raahessa 6.–10.8.2008.   Lokalisaatio ja globalisaatio 7.8.2008, puheenjohtajana maaherra Eino Siuruainen. Järjestäjä: Suomen Kotiseutuliitto. Tiivistelmä

Luoma, Pentti (2008) Northern-related social research at the University of Oulu. Seminar at Kukkolaforsen (Haparanda, Sweden) September 11–12, 2008. Organizers: Luleå Technological University and University of Lapland.

2007

Alanko, Anu (2007) Participation model of children and young people in the city of Oulu.  In  Work with Young People.  Advancing Theory, Policy and Practice. A 2 day international conference,   Thursday 14th–Friday 15th June 2007. De Montfort University, Leicester, UK.

Haapasaari, Päivi (2007) TAC decision? The end result of a battle. 8th Annual Conference of the European Sociological Association: Conflict, Citizenship and Civil Society. Research Network 12: Environment and Society. Session Title: Participation and Environmental Governance. Glasgow, 3rd–6th September, 2007.

Haapasaari, P., Kuikka, S., and Michielsens, C. (2007) Including socio-economic considerations within fisheries advice: interdisciplinary models for fisheries stock assessment. Theme Session O: Flying outside the ICES Assessment WG paradigm – Alternative approaches to providing fisheries management advice. ICES Annual Science Conference, Helsinki, from Monday 17 to Friday 21 September 2007.

Hyvärinen, Marianne (2007) Maankäytön määrittelyn valta ja keinot – tapauskohteena Kittilän Suurikuusikko. Alustusympäristösosiologian työryhmässä Sosiologipäivillä - teemana  Miksi Palaa? Turussa 23.–24.3.2007. Abstrakti

Hyvärinen, Marianne (2007) Rural Governance in change – mixing local and global.   Session 1 A: Government/governance; Chair:  Roar Amdam in Nordic Planning Research Symposium: Local Authority Planning in Change – BEYOND DICHOTOMIES. Arranged by the University of Oulu/Thule Institute and Norwegian Institute for Urban and Regional Planning (NIBR), August 16–18 2007, University of Oulu, Department of Architecture, Oulu, Finland. Abstract

Hyvärinen, Marianne (2007) Keille Pohjois-Suomea rakennetaan? Luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun tutkimusseminaari Lapin yliopistossa 22.11.2007.

Hyvärinen, Marianne (2007) Tutkimuskentälle pääsyn rajoitteet ja mahdollisuudet kaivostutkimuksen kontekstissa. Tutkimuskentän valta ja vastarinta –työryhmä. Naistutkimuspäivät Oulussa 15–16.11.2007. Abstrakti julkaisussa: Valta liikuttaa — Naistutkimuspäivät 2007. Toimittaneet Niina Kuorikoski & Annakaisa Paukkeri & Hanna-Leena Nissilä & Vappu Sunnari. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja 6. Oulun yliopisto, Oulu.

Ijäs, Henna (2007) ”Should I Stay or Should I Go” – Nuoret ja elinympäristö lakeuden kasvavissa taajamissa. POHJOINEN NUORISOTYÖ JA -TUTKIMUS -työseminaari Oulun yliopistossa (SÄ132) perjantaina 12.1.2007 klo 12–17 (Ohjelma). Järjestäjät: Oulun yliopiston kasvatustieteen- ja opettajakoulutuksen yksikkö yhteistyössä koulutus- ja tutkimuspalveluiden yksikön kanssa sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden kampus.

Karjalainen, T.P.; Reinikainen, K. & Laine, A. (2007) Co-production of knowledge in restoring salmon passage into the River Oulujoki. In the European Symposium of Spatial Planning Appoaches towards Sustainable River Basin Management. May 14–15, 2007, Rovaniemi, Finland.

Laukka, Pasi ja Alanko, Anu (2007) Nuorten Oulu – Oulun nuorisovaikuttamisen malli ja sen toteuttamisen seurantatutkimus. POHJOINEN NUORISOTYÖ JA -TUTKIMUS -työseminaari Oulun yliopistossa (SÄ132) perjantaina 12.1.2007 klo 12–17 (Ohjelma). Järjestäjät: Oulun yliopiston kasvatustieteen- ja opettajakoulutuksen yksikkö yhteistyössä koulutus- ja tutkimuspalveluiden yksikön kanssa sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden kampus.

Luoma, Pentti (2007) Koodauksen tehostaminen ja "Mixed method" -lähestymistapa - esimerkkejä NVivo 7:llä. NVivo 7:n hyödyntäminen metsäntutkimuksessa -koulutustilaisuus metsäntutkijoille 15.–16.1.2007 Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimipaikassa Vantaalla 16.1.2007.

Luoma, Pentti (2007) Kvalitatiivinen vertaileva analyysi (QCA ja fs/QCA). Alustus tilaisuudessa: "Uudet temput, vanhat kujeet – tapaaminen tilastollisia menetelmiä opettaville ja niitä käyttäville yhteiskuntatieteilijöille." Järjestäjä: Suomen Akatemian projekti ”Kvantitatiivisuus, tulkinnallisuus ja faktojen politiikka” (Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto ja Pertti Töttö Kuopion yliopisto), Tampereen yliopistossa 19.–20.4.2007.

Luoma, Pentti ja Joutsenoja, Markku (2007) Pohjoinen korkeakouluverkosto ja sen tarjoamat yhteistyömahdollisuudet nuorisotutkimuksen alalla. POHJOINEN NUORISOTYÖ JA -TUTKIMUS -työseminaari Oulun yliopistossa (SÄ132) perjantaina 12.1.2007 klo 12–17 (Ohjelma). Järjestäjät: Oulun yliopiston kasvatustieteen- ja opettajakoulutuksen yksikkö yhteistyössä koulutus- ja tutkimuspalveluiden yksikön kanssa sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden kampus.

Mäntysalo, Raine & Reinikainen, Kalle (2007) Remarks on the Integration of SIA Procedures in Large-scale Projects Requiring Land Use Planning. Session 1 A: Government/governance; Chair: Roar Amdam in Nordic Planning Research Symposium: Local Authority Planning in Change – BEYOND DICHOTOMIES. Arranged by the University of Oulu/Thule Institute and Norwegian Institute for Urban and Regional Planning (NIBR), August 16-18 2007, University of Oulu, Department of Architecture, Oulu, Finland. Abstract

Reinikainen, Kalle (2007) SVA kaavoituksessa. Esitelmä ja työryhmään osallistuva asiantuntija. Hiukkavaaran suunnittelun ideapäivä nro 2. Järjestäjä: Oulun kaupunki, Tekninen keskus, asemakaavoitus 16.2.2007.

Reinikainen, Kalle (2007) Asukasnäkökulman merkitys kylä- ja Kuntasuunnittelussa. Maaseudun moni-ilmeinen tulevaisuus -seminaari 14.8.–15.8.2007, Komppalinna, Siikajoki.

Suikkari, Risto & Reinikainen, Kalle (2007) Findings of Modern Urban Living in Old Town Environment. Research and Activism 4th Urban Studies Days at the Estonian Academy of Arts, 25–26 April 2007, Tallinn, Estonia.

Villanen, Heli (2007) Lapin nuorten elinolosuhteiden tutkimisesta. POHJOINEN NUORISOTYÖ JA -TUTKIMUS -työseminaari Oulun yliopistossa (SÄ132) perjantaina 12.1.2007 klo 12–17 (Ohjelma). Järjestäjät: Oulun yliopiston kasvatustieteen- ja opettajakoulutuksen yksikkö yhteistyössä koulutus- ja tutkimuspalveluiden yksikön kanssa sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden kampus.

2006

Ijäs, Henna, Joutsenoja, Markku and Luoma Pentti (2006) Presentation of the research in the University of Oulu and discussions of the data collection in the international project. PROJECT MEETING “YOUTH IN BARENTS –WORK AND WELFARE” MAY 9-10 2006,TROMSØ SCIENCE PARK.

Haapasaari, Päivi (2006) The impact of management measures on fishermen's commitment to sustainable fisheries exploitation. ICES Symposium on Fisheries Management Strategies 27.–30.6.2006, Galway, Ireland.

Järvikoski, Timo & Karjalainen, Timo P. & Sulkala, Tommi (2006) Glocalization of the environmental discourse: a comparative analysis of Northern Finland and Northern Russia. XVI World Congress of Sociology, Durban, South Africa.

Luoma, Pentti (2006) QCA ja fs/QCA vertailevan laadullisen tutkimuksen menetelmänä. Alustus Oulun yliopiston ympäristötohtorikoulun KaMaRa opintopiirin järjestämässä avoimessa seminaarissa Vertailevan kansainvälisen case -tutkimuksen metodiikka kaupunkitutkimuksessa arkkitehtuurin osastolla Apajan auditoriossa perjantaina 28.4.2006.

Mäntysalo, Raine &  Reinikainen, Kalle (2006) Social Impact Assessment as a Learning Process in Project and Land Use Planning Contexts. International Seminar on Collaborative Planning of Natural Resources Management. Suomen ympäristökeskus. Helsinki, Finland, 25–26.10. 2006.

Reinikainen, Kalle (2006) Hajarakentamisen sosiaaliset vaikutukset. Kommentti Oulun seudun hajarakentamisselvitys esittelytilaisuudessa. 17.3.2006.

Reinikainen, Kalle (2006) SVA kaavoituksessa. Esitelmä ja työryhmään osallistuva asiantuntija. Hiukkavaara ideapäivä. Oulun kaupunki, Tekninen keskus, asemakaavoitus 5.4.2006

Reinikainen, Kalle (2006)  Guidebooks in Social Impact Assessment. Case experiences in the Finnish context: Finnish Road Administration and Fingrid Oyj in the seminar  Developing Social Impact Assessment in USA and Finland. How Social Matters in Environmental Impact Assessment? Organizers: Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki University of Technology and the Department of Social Policy, Helsinki University, Helsinki on the 18th of May, 2006.

Suikkari, Risto and  Reinikainen, Kalle (2006) Material, Scale and Density - Grounds of Good Neighbourhood in Finnish Wooden Towns. Presentation at the 7th EC conference Safeguarded Cultural Heritage - Understanding & Viability for the Enlarged Europe. Prague May 31st–June 3rd, 2006.

Suikkari, Risto ja  Reinikainen, Kalle (2006) Asukasnäkökulman liittäminen kehittämistoimiin. ”KESTÄVÄN KEHITYKSEN HISTORIALLISET KAUPUNGIT”  (Sustainable Historic Towns) – EU -hankkeen kansallinen loppuseminaari. 9.6.2006: Helsinki.
Suikkari, Risto and  Reinikainen, Kalle (2006)   Material, Scale and Density - Components of the Finnish Wooden Towns. 2006 WCTE World Conference on Timber Engineering August 6–10, 2006 Portland, Oregon, USA.

Sulkala, Tommi & Karjalainen, Timo P. (2006) Framing the environmental issues: a comparative analysis of Northern Finland and Northern Russia. In Dissolution of Society, The 3rd Nordic Sociological Conference in Turku, 18–20 August 2006.  Abstract

Viimeksi päivitetty: 17.11.2014