POHJOINEN NUORISOTYÖ JA -TUTKIMUS työseminaari 12.1.2007

 

Paikka: Oulun yliopisto (sali SÄ132)

Ohjelma

 

Klo 12.00–13.00

Tervetuloa seminaariin!
lehtori Pentti Luoma, Oulun yliopisto

Nuorisotyön ja -tutkimuksen kehittäminen
* Yliassistentti (KT) Veli-Matti Ulvinen; Oulun yliopisto (OY), kasvatustieteiden
ja opettajankoulutuksen yksikkö (KASOPE):
Nuorisotutkimusverkostot ja nuorisotutkimuksen verkko-opetus
* Lehtori (FT) Pentti Luoma ja erikoistutkija (YTT) Markku Joutsenoja, OY:
Pohjoinen korkeakouluverkosto ja sen tarjoamat yhteistyömahdollisuudet nuorisotutkimuksen alalla

Klo 13.00–15.30 Tutkija-/hankepuheenvuorot (n.15-20 min.)

* Tutkija (FM) Petri Cederlöf, Humanistinen ammattikorkeakoulu: Kunnallisen nuorisotyön haasteet kunta- ja palvelurakenteen murroksessa
* Tutkija (TT) Hanna Salomäki, Keski-Pohjanmaan amk: Uskonnollisuus ja pohjoisen nuoret
* Osallisuusvalmentaja (FM) Pasi Laukka, Oulun kaupunki ja tutkija (KM) Anu
Tauko
Alanko, KASOPE: Nuorten Oulu – Oulun nuorisovaikuttamisen malli ja sen toteuttamisen seurantatutkimus
* Tutkija (KM) Henna Ijäs:
”Should I Stay or Should I Go” – Nuoret ja elinympäristö lakeuden kasvavissa taajamissa
* Tutkija (KM) Heli Villanen, KASOPE:
Lapin nuorten elinolosuhteiden tutkimisesta
* Tutkija (KM) Maija Lanas, KASOPE:
Lasten ja nuorten kokemuksellinen hyvinvointi kahdessa pohjoisessa pikkukylässä – tutkimuksen lähtökohtia

Klo 15.30- Keskustelua

Seminaarin päätös Tilaisuus on maksuton.

T E R V E T U L O A!

Tilaisuuden järjestäjänä toimii Oulun yliopiston kasvatustieteen- ja opettajakoulutuksen yksikkö yhteistyössä koulutus- ja tutkimuspalveluiden yksikön kanssa. Mukana järjestelyissä myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden kampus.

*******************

Opastusta tiloihin voi kysyä keskusaulan vahtimestareilta tai Anu Alangolta, puh. 08-553 3818
 

Viimeksi päivitetty: 13.2.2012