Miellekarttojen käyttö

 

1. Ohjelmia

FreeMind - free mind mapping software written in Java (ks. myös http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page)

Inspiration 7 (tietokoneohjelma miellekarttojen laatimiseen ja ideointiin) http://www.inspiration.com/

Issue Mapping Online – ” On this wiki you can find tools, case studies, recipes of online issue mapping developed over the last years by a variety of groups and initiatives including Goldsmiths Sociology, The Centre for the Study of Invention and Social Process (CSISP), the Digital Methods Intiative (University of Amsterdam), Mapping Controversies (Sciences Po Media Lab and others), and the govcom.org foundation (Amsterdam).”

Mind Manager 3.0 (tietokoneohjelma miellekarttojen laatimiseen ja yleensä ideointiin) by MindJet

Mind Mapper™

Visimap

2. Linkkejä

Buzans' pages

Mind Mapping by Holocene Design Co. http://www.holocene.net/mindmapping.htm

Mind Mapping (saksaksi:  keskustelulista, kirjoja jms.)

mindscapesbynancy.com

NLP™ Mind Training (©  Steven Boyley)

Sven-Erik  Fjellström's page

Teamwork  International (New Century House, Yateley, Hampshire GU46 7SF United  Kingdom)

3. Kirjallisuutta

Alapuranen, Raija ja Veijola, Saila (1994) Käsitekarttatekniikka ja sen käyttö  ala-asteen opetuksessa: tapaustutkimus Oulun normaalikoulun 4. B-luokalla.  Osa A. Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma : Oulun yliopisto, Oulun  opettajankoulutuslaitos, Oulu.

Alapuranen, Raija ja Veijola, Saila (1994) Käsitekarttatekniikka ja sen käyttö  ala-asteen opetuksessa: tapaustutkimus Oulun normaalikoulun 4. B luokalla.  Osa B. Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma : Oulu yliopisto, Oulun  opettajankoulutuslaitos, Oulu.

Aulanko, Mari (1999) Minä osaan: anna aivojesi toimia. WSOY, Porvoo -  Helsinki.

Buzan, Tony with Barry Buzan (1995) The mind map book. Rev. edition. BBC  Books, London.

Dilts, Robert (1997) Muuttavat ajatukset: uskomusjärjestelmien  muuttamista NLP:n avulla [käännös: Päivikki Koskinen]. [Ai-Ai] ja  [Suomen NLP-yhdistys], Helsinki.

Hirschfeld, Lawrence A. and  Gelman, Susan A.  (eds) (1994) Mapping the mind: domain specificity in cognition and culture. Cambridge University  Press, Cambridge.

Meier, P. S. (2007) Mind-mapping: a tool for eliciting and representing knowledge held by diverse informants. social research Update. Issue 52: Autumn 2007.

Svantesson, Ingemar (1990) Mind mapping and memory: powerful techniques to  help you make better use of your brain. Kogan Page, London.

Svantesson, Ingemar (1998) Learning maps and  memory skills: powerful techniques to help you make better use of your brain.  Kogan Page, London.

Viimeksi päivitetty: 12.5.2014