Kirjallisuutta: ATLAS.ti

 

Böhm, A., Muhr Th. (1991) ATLAS - Dokumentation und Interpretation in Technikdiskursen. Forschung Aktuell TU Berlin. Berlin: TU Berlin, 36-38, 104-106.

Friese, Susanne (2011). Using ATLAS.ti for analyzing the financial crisis data. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 12: 1, Art. 3.

Friese, Susanne (2014) Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti. Second edition. SAGE, London.

Gibbs, Graham R. (2007) Media Review: Atlas.ti Software to Assist With the Qualitative Analysis of Data. Journal of Mixed Methods Research 1, 103-104.

Lonkila, Markku ja Silvonen, Jussi (iv) LAADULLINEN TEKSTIANALYYSI ATLAS.ti 4.2. –OHJELMALLA

Moilanen, T. & Roponen, S. (1994) Kvalitatiivisen aineiston analyysi Atlas/ti-ohjelman avulla. Menetelmäraportteja ja käsikirjoja 2/1994. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Muhr, T. (1994) Atlas/ti - Computer Aided Text Interpretation & Theory Building. Release 1.1E User's manual. 2nd edition. Berlin.

Muhr, Thomas (1991) ATLAS/ti - a Prototype for the Support of Text Interpretation. Qualitative Sociology 14: 349-371.

Muhr, Th. (1989) A Computer Aided Textbank- and Textinterpretation System for Qualitative Research in Technology Assessment. ATLAS. 8th International Human Science Research Conference. Aarhus: August 1989.

Muhr, Th. (1991) ATLAS/ti - Ein Werkzeug fur die computerunterstutzte Textinterpretation. In Glatzer, W.. Ed.), Modernisierung moderner Gesellschaften (pp. 816-820. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Muhr, Th. (1991) ATLAS/ti - A Prototype for the Support of Text Interpretation. In Tesch, R. (ed) Qualitative Sociology. Vol. 14, pp. 349-371. New York: Human Science Press.

Muhr, Th. (1991) ATLAS/ti - ein Interpretations-Unterstutzungs-System. In Fuhr, N.. Ed.), Informatik-Fachberichte Information Retrieval. Vol. 289, pp. 64-77. Berlin etc.: Springer-Verlag.

Muhr, Th. (1992) ATLAS/ti - ein Hypertext-Autorensystem? Vortrag Humbold-Universität. Berlin: Feb 1992.

Muhr, Th. (1992) ATLAS/ti - a Textinterpretation Support System for Knowledge Acquisition and Qualitative Research. Vortrag New York University. New York: May 1992.

Muhr, Th. (1992) ATLAS/ti - Ein Werkzeug fur die Textinterpretation. In: Böhm, Mengel, Muhr.. siehe oben.

Mörä, T. (1994) Kirja-arvio: Muhr, T. Atlas/ti - Computer Aided Text Interpretation & Theory Building. Release 1.1E User's manual. 2nd edition. Tiedotustutkimus 4/1994.

Niewiarra, Solveigh (1994) "Die Zeit des Redens is' vorbei". Subjektive Konflikt- und Gewalttheorien von Jugendlichen im Osttteil Berlins. Hitit Verlag (esim. ATLAS/ti-analyysin raportoinnista)

Paulus, Trena M. & Lester, Jessica Nina (2015): ATLAS.ti for conversation and discourse analysis studies. International Journal of Social Research Methodology. Published online: 20 Mar 2015. doi:10.1080/13645579.2015.1021949

Pitkänen, Sari H. 2010. ATLAS.ti -ohjeet.  Itä-Suomen yliopisto.

Silvonen, J. (1999) ATLAS/ti laadullisen analyysin välineenä. Psykologia 34: 5-6, 398-404.

Turunen, Hanne & Ruohomäki, Olli (copyright 2001) Johdatus laadulliseen analyysiin ATLAS.ti- ohjelman avulla.

Viimeksi päivitetty: 21.4.2015