Projektit

ELDIA - European Language Diversity for All

Suomen kielen oppiaine on ollut mukana vuonna 2013 päättyneessä kansainvälisessä monitieteisessä tutkimusprojekti ELDIASSA. Siinä tutkittiin eurooppalaisia vähemmistökieliä useasta eri näkökulmasta. 

Oppijankielen korpushanke

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine on ollut mukana viiden pohjoisen yliopiston yhteisessä hankkeessa Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista. Tutkimushankkeessa koottiin sähköinen oppijansuomen tutkimusaineisto, jota käytetään tutkimusaineistona sekä Suomessa että ulkomailla. Koottua korpusta hyödynnetään myös S2-opetuksessa.

MINOLANG

Oppiaineessa on käynnissä monitieteinen MINOLANG-tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan Oulun seudun tunnistamatonta monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta.

Viimeksi päivitetty: 12.10.2016