Projektit

Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa (LinBo)

Suomen Akatemian (v. 2019–23) rahoittamassa tutkimushankkeessa Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa (LinBo) tutkitaan eri kielitaustat omaavien henkilöiden arkisia vuorovaikutustilanteita. Hanketta johtaa Maria Frick.

ELDIA – European Language Diversity for All

Suomen kielen oppiaine on ollut mukana vuonna 2013 päättyneessä kansainvälisessä monitieteisessä tutkimusprojekti ELDIAssa. Siinä tutkittiin eurooppalaisia vähemmistökieliä useasta eri näkökulmasta. 

Oppijankielen korpushanke

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine on ollut mukana viiden pohjoisen yliopiston yhteisessä hankkeessa Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista ominaisuuksista. Tutkimushankkeessa koottiin sähköinen oppijansuomen tutkimusaineisto, jota käytetään tutkimusaineistona sekä Suomessa että ulkomailla. Koottua korpusta hyödynnetään myös S2-opetuksessa.

Northern Sociolinguistic Encounters

Oppiaineen tutkijoita on mukana Northern Sociolinguistic Encounters -tutkimusyhteisössä.

Interreg Nord

Suomen kielen yliopistonlehtori Niina Kunnas on mukana pohjoismaisessa Interreg Nord -hankkeessa, jossa kehitetään meänkielen ja kveenin kääntäjäkoulutusta. Hanketta koordinoi Övertorneån kunta, ja Kunnas toimii siinä Suomen hankejohtajana.

Viimeksi päivitetty: 9.11.2020