Sisko Brunni

Tieteelliset artikkelit

Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo; Skantsi, Valtteri (2019) Korpusavusteinen virheanalyysi tarkkuuden kehityksestä EVK:n taitotasoilla A2–B2. - Puhe ja kieli 39 (3), 275-304 . https://doi.org/10.23997/pk.76601

Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Jantunen, Jarmo H.; Airaksinen, Valtteri (2015) How to annotate morphologically rich learner language : principles, problems and solutions. - Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Helland Gujord, Ann-Kristin; Nacey, Susan; Ragnhildsveit, Silje. Bergen language and linguistics studies 6. Bergen. 133-152. http://dx.doi.org/10.15845/bells.v6i0.812

Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo H. (2014) Learner language. The Routledge handbook of educational linquistics. Bigelow, Martha; Enner-Kananen, Johanna. New York. 383–394

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Airaksinen, Valtteri (2014) Oppijankieliaineistojen annotointi - esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. - AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia (7), 60-80 . http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48160/13961

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko (2013) Morphologhy, lexical priming and second language acquisition: A corpus-study on learner Finnish. Twenty years of learner coprpora recearch : Looking back, moving ahead. Granger, Sylvianne; Gilquin, Gaetanelle; Meunier, Fanny. - Corpora and language in use 1. Louvain- la-Neuve. 235-246

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko (2012) Morfologinen priming ja fraseologia vieraan kielen oppimisessa: korpustutkimus oppijansuomesta. - Lähivertailuja 22, 71–100 . http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/artic...

Brunni, Sisko (1998) Osaavatko poikamme sittenkin puhua. Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Toim. V. Heikkinen & H. Mantila & M. Varis. - Tietolipas 154. Helsinki, SKS. 57–71

Kokoomateosten toimitustyö

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Kunnas, Niina; Palviainen, Santeri; Västi, Katja (2019) Proceedings of the Research Data and Humanites (RDHum) 2019 Conference: data, methods and tools. - Studia humaniora ouluensia 17. Oulu. 228. http://urn.fi/urn:isbn:9789526223271

Brunni, Sisko; Kunnas, Niina; Palviainen, Santeri; Sivonen, Jari (2018) Kuinka mahottomasti nää tekkiit: Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. - Studia humaniora ouluensia 16. Oulu. 579. http://urn.fi/urn:isbn:9789526221120

Mantila, Harri; Leinonen, Kaisa; Brunni, Sisko; Palviainen, Santeri; Sivonen, Jari (2015) Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 201: plenary papers. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/CIFU12-PlenaryPapers.pdf

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Spoelman, Marianne (2014) Learner Language, Learner Corpora: from Corpus Compilation to Data Analysis. Apples 8(3) 2014. The Centre for Applied Language Studies at the University of Jyväskylä
 

Muut artikkelit

Leinonen, Hanna-Leena; Brunni, Sisko (2016) Kielen taitoja ja opettamisen taitoja. - Sutina - Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti (2), 12-18

*****

Pelkonen, Veli-Pekka; Sala, Sannamari; Brunni, Sisko (2018) Kieli on avain työelämään. Työ on portti kuntoutumiseen. Kielen taidot työllistymisen tukena -hankkeen (2015–2018) loppuraportti. - Ei sarjaa/No series. Oulu, Oulun kaupungin monikulttuurisuuskeskus Villa Victor.

https://www.ouka.fi/documents/526368/11752375/raportti2018/fc8516a5-d5e9...

Hankkeet

Kielen avulla osalliseksi -hanke (ESR). 2018–2021, vastuullinen johtaja, asiantuntija

Jäsenyydet

Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen asiantuntijaryhmän jäsen. 2017–2019, 2020–2022

FIN-CLARIN konsortion johtoryhmän jäsen. 2016-2019, varajäsen 2019–

Kielen taidot työllistymisen tukena -hanke Oulun kaupunki. 17.01.2017–2018, ohjausryhmän jäsen, ohjausryhmän puheenjohtaja

MAIKO - Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun 2018 – 2020 Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Ohjausryhmän jäsen.

Konferenssit

Research Data and Humanities 2019 -konferenssi, Oulu, Suomi. 14.08.2019-16.08.2019

XII Kansainvälinen fennougristikongressi, Oulu, Suomi. 17.08.2015–21.08.2015

LLLC Learner Language - Learner Corpora 2012, Oulu, Suomi. 05.10.2012–06.10.2012

Suomi maailman kielenä -päivä, Oulu, Suomi. 30.03.2012

 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2020