Sisko Brunni

 

Tieteellinen aikakauslehti
Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko (2012) Morfologinen priming ja fraseologia vieraan kielen oppimisessa: korpustutkimus oppijansuomesta. - Lähivertailuja 22, 71-100 . http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/artic...
Kokoomateos
Sisko Brunni, Liisa-Maria Lehto, Jarmo H. Jantunen, Valtteri Airaksinen (2015) How to annotate morphologically rich learner language. Principles, problems and solutions. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Ann-Kristin Helland Gujord, Susan Nacey and Silje Ragnhildsveit. - Bergen Language and Linquistics Studies vol 6. Bergen, 7. https://bells.uib.no/bells/article/view/812
Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo Harri (2014) Learner language. The Routledge handbook of educational linquistics. Bigelow, Martha; Enner-Kananen, Johanna. New York. 383-395, 29
Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Airaksinen, Valtteri (2014) Oppijankieliaineistojen annotointi - esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. AFinLA-e: soveltavan kieltitieteen tutkimuksia 2014, nro 7. Mutta, Maarit; Lintunen, Pekka; Ivaska, Ilmari; Peltonen, Pauliina. - AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 7. Jyväskylä, AFinLA ry. 60-80. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48160/13961
Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko (2013) Morphologhy, lexical priming and second language acquisition : A corpus-study on learner Finnish. Twenty years of learner coprpora recearch : Looking back, moving ahead. Granger, Sylvianne; Gilquin, Gaetanelle; Meunier, Fanny. - Corpora and Language in Use 1. Louvain- la-Neuve. 235-246
Brunni, Sisko (1998) Osaavatko poikamme sittenkin puhua. Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Toim. V. Heikkinen & H. Mantila & M. Varis. - Tietolipas 154. Helsinki, SKS. 57-71
Tehtävät tieteellisessä julkaisutoiminnassa
Learner Language, Learner Corpora: from Corpus Compilation to Data Analysis. Apples 8(3) 2014. The Centre for Applied Language Studies at the University of Jyväskylä 2013-2014 (Kokoomateoksen toimittaja)
Painetut konferenssijulkaisut
Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria (2014) Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI) virheannotointiluokitus. - XLI Kielitieteen päivät - Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa, Abstraktit. Ivaska, Ilmari; Mäkiahde, Aleksi; Raitaniemi, Mia. 166. http://www.utu.fi/fi/sivustot/ktp2014/ohjelma/Sivut/home.aspx
Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria (2013) Oppijansuomen korpuksen kieliopillinen ja virheannotointi. - AfinLA 2013 Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen symposium. Autum Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics Tulevaisuuden kielenkäyttäjä - Language Users Tomorrow Turun yliopisto 14.- 16.11.2013. Ivaska, Ilmari; AfinLA:n järjestelytoimikunta; Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitosten projektiharjoitteluryhmä. 108. http://www.utu.fi/fi/sivustot/afinla2013/ohjelma/Documents/abstraktikirj...
Lehto, Liisa-Maria; Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo Harri (2013) How to Annotate Morphologically Rich Language? Problems and Solutions. - Learner Corpus Research 2013. Ternfjord, K.; Golden, A.; Meunier, F.; De Smedt, K. 88-89
Lehto, Liisa-Maria; Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo Harri (2013) Oppijansuomen korpuksen kieliopillisen ja virheannotoinnin ongelmia ja ratkaisuja. - XL Kielitieteen päivät 2013. 2.- 4.5.2013 Tampereen yliopisto. -. Tampere, Tampereen yliopisto. 21-22
Brunni, Sisko (2012) Pitää-verbi fraseologisena yksikkönä S2-opetuksen näkökulmasta. - LLLC2012 - Abstraktit. Sisko Brunni; Jarmo Jantunen; Antti Tolonen. Joensuu, VIRSU. 21
Jantunen Jarmo Harri, Brunni Sisko (2011) Morfologinen priming vieraan kielen oppimisessa. Korpustutkimus oppijansuomesta. - AFinLAn syyssymposium 2011, Virsu-työpaja. Meriläinen, Lea; Muikku-Werner, Pirk et al., Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. 83. http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=a98ba5a8-c74e-4bc6-88...
Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko (2011) Morphology, lexical priming and second language acquisiton: A corpus-study on learner Finnish. - Learner Corpus Research 2011. 20 years of learner corpus research: looking back, moving ahead. Granger, Sylviane, Centre for English Corpus Linguistics. 113-115
Brunni Sisko (2010) Antaa-verbi fraseologisena yksikkönä. - XXXVII Kielitieteen päivät Helsingissä 20.-22.5.2010. Esitelmien tiivistelmät. -. 15-16. http://www.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2010/KTP_tiivistelmat
Brunni Sisko (2010) Korpusaineistot ja fraseologisuuden tutkimus. - AFinLAn syyssymposium 2010. -, Vaasan yliopisto. 15. http://www.uwasa.fi/midcom-serveattachmentguid-8f4acbc51affba94a86440ca1...
Brunni Sisko (2010) The verb as a phraseological unit. - Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba 2010. Pars III. Sándor Csús. Budapest, Reguly Társaság. 69-70

 

Viimeksi päivitetty: 16.8.2016