Tutkimusaineistot

Oulun nauhoitearkisto (ONA)

Oulun nauhoitearkisto (ONA) on perustettu 1967. Arkistossa säilytetään opiskelijoiden ja henkilökunnan nauhoittamia tallenteita. Kokoelmissa on yhteensä yli 7 000 tuntia nauhoitteita.

ONA sisältää useita aineistokategorioita:

 • murrenauhoitukset
 • puhekielen ja sosiaalimurteiden nauhoitteet
 • lapsenkielen nauhoitteet
 • itämerensuomalaisten vähemmistökielten nauhoitteet
 • kulttuurihistorialliset nauhoitteet.

Muu arkisto

Suomen kielen arkisto sisältää nauhoitteiden lisäksi seuraavat sanasto- ja nimistökokoelmat:

 • noin 32 500 paikannimilippua suomenkielisiä paikannimiä alueittain järjestettynä
 • noin 10 000 sanalippua paikkakunnittain järjestettynä
 • Karjalan kielen sanakirjan lippuja
 • kopioita Suomen murteiden sanakirjan arkistosta (SNSA), yhteensä 492 mikrofilmirullaa
 • osa Nimiarkiston paikannimilippukokoelmista, yhteensä 210 mikrofilmirullaa
 • Yhdysvaltoihin muuttaneiden kirjeitä, yhteensä 25 mikrofilmirullaa
 • useita mikrokorttikokoelmia (mm. Oulun korpus, 70 korttia)
 • noin 1 400 koululaisten kirjoitelmaa.

Kokoelmien lisäksi arkistossa ovat säilytteillä oppiaineen kandidaatintutkielmat (lukuvuoteen 2014 - 2015 asti) ja pro gradu -tutkielmat (vuoteen 2012 asti) sekä lisensiaatintutkielmat ja väitöskirjat.

Koko Oulun nauhoitearkisto on digitoitu, ja osa siitä on siirretty myös Kielipankkiin. Oulun nauhoitearkiston aineistoa on mahdollista saada tutkimustarkoitukseen. Aineistoasioissa voi olla yhteydessä yliopistonlehtori Niina Kunnakseen  (puh. 0294483476 tai etunimi.sukunimi[at]oulu.fi).

Kansainvälinen oppijansuomen korpus (International Corpus of Learner Finnish, ICLFI)

Kansainvälinen oppijansuomen korpus (International Corpus of Learner Finnish, ICLFI) sisältää suomi vieraana kielenä -materiaalia, joka on tuotettu pääasiassa harjoituskirjoituksina luokkahuonetilanteissa yli kahdessakymmenessä ulkomaisessa yliopistossa. Aineiston koko on tällä hetkellä noin miljoona sanetta. Aineisto on taitotasoarvioitu (vähintään kahden arvioijan tekemänä, Common European Framework of Reference for Languages -asteikon mukaisesti), lemmatisoitu ja annotoitu kieliopillisesti. Tämä versio on sijoitettu Kielipankin Korp-alustalle.

Oulun yliopiston Päätalo-kokoelma

Oulun yliopiston Päätalo-kokoelma perustettiin marraskuussa 2019, jolloin siinä julkaistiin kirjailija Kalle Päätalon (11.11.1919 - 20.11.2000) koko yli 17 000 -sivuinen Iijoki-sarja. Kyseessä on ensimmäinen näin laaja kokoelma yhden kirjailijan tuotantoa Kielipankissa. Kirjautumalla Kielipankin Korp-konkordanssipalveluun aineistosta voi tehdä monenlaisia hakuja ja tilastoida tuloksia.

Suomen kielen arkistoja muualla Suomessa

Viimeksi päivitetty: 25.5.2020