Hae opiskelijaksi

Suomen kieli on yksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineista. Se muodostaa kirjallisuuden kanssa yhden hakukohteen. Hakukohteeseen valittu opiskelija valitsee heti opintojensa alussa kumman aineen hän ottaa pääaineekseen. Toiseen aineeseen hän saa vastaavasti sivuaineoikeuden.

Opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena suomen kielen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta.

Suomen kieli kuuluu pakollisena sivuaineena niille kirjallisuuden pääaineopiskelijoille, jotka aikovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Suomi on hyvä sivuaine myös esimerkiksi vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille sekä luokanopettajiksi opiskeleville. Kirjallisuuden opiskelijoille suomi on vapaasti valittava sivuaine. Kaikkien muiden on osallistuttava sivuaineen lähtötasokokeeseen, joka järjestetään joka kevät samaan aikaan pääainevalintakokeen kanssa. Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan täyttämällä liitteenä oleva lomake ja palauttamalla se suomen kielen oppiaineeseen. Ilmoittautumislomakkeen on oltava perillä kaksi viikkoa ennen koepäivää. Lisätietoa sivuaineopinnoista on opinto-oppaassa ja oheisessa tiedostossa. Lisätietoja hausta saa myös Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan hakusivuilta.

Opiskelijalla voi olla muualla hankittua osaamista (esim. työelämä) tai aiempia opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. Tämä voidaan selvittää Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) -prosessilla. Suomen kielen oppiaineen AHOT-prosesseista vastaa yliopistonlehtori Katja Västi.

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018