Harjoittelu

Harjoittelu osana suomen kielen opintoja

010143P Työkokemus 5 op

Voidaan sisällyttää joko

  1. tiedekunnan Työelämäopinnot-opintokokonaisuuteen,
  2. suomen kielen syventäviin opintoihin tai
  3. muihin opintoihin.

Opintojakso vastaa vanhan opetussuunnitelman Tutustuminen työelämään -jaksoa 694948A (2015–17) tai 694915A (2013–15).

Syksyllä 2017 astui voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka mukaan harjoittelu ei enää ole pakollinen.

Työkokemusta voi hyödyntää osana suomen kielen opintoja myös siten, että suorittaa kurssin 010142P Projektinhallinta 5 op.

Ennen harjoittelua

  • Etsi itse harjoittelupaikka.
  • Harjoittelun on oltava oman alan työtä (ei kuitenkaan äidinkielenopettajan).
  • Jos haluat yliopiston harjoittelutuen, täytä harjoittelun vahvistuslomake, pyydä siihen Mai Frickin allekirjoitus ja liitä se hakemukseen, jonka teet SoleMove-järjestelmään. Voit merkitä samaan lomakkeeseen ja hakemukseen kaikki eri työnantajat, joilta aiot hakea harjoittelupaikkaa.
  • Kun harjoittelupaikka on varmistunut, siitä tehdään sopimus työnantajan, opiskelijan ja yliopiston kesken. Palkallisen ja palkattoman harjoittelun sopimuspohjat löytyvät yliopiston sivulta. Allekirjoitusjärjestys on seuraava: 1. työnantaja, 2. opiskelija, 3. koulutussuunnittelija Tari Rantasuo, 4. oppiaineen edustaja Mai Frick.
  • Harjoittelun on vastattava 2 kk:n kokoaikaisia töitä (= 5 op).
  • Harjoittelun vastuuhenkilö suomen kielen oppiaineessa on Mai Frick (maria.frick(at)oulu.fi). Main ollessa poissa lomakkeet allekirjoittaa Jari Sivonen tai Harri Mantila.

Ulkomaan harjoittelu

Harjoittelun voi tehdä myös ulkomailla esimerkiksi ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opetuspisteissä, suomalaisissa kouluissa, Suomen edustustoissa tai kulttuuri-instituuteissa. Myös ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi saada yliopiston tukea (esim. Erasmus+-harjoittelu). Seuraa myös Cimon välittämiä harjoittelupaikkoja.

Suoritus

Opintojakso suoritetaan lähettämällä työtodistus ja vapaamuotoinen harjoitteluraportti Mai Frickille. Raportin pituus on 2–3 sivua. Raportista tulee ilmetä harjoittelupaikka ja harjoittelun kesto. Raportissa voit esim. kuvata työnantajan toimialaa ja päätehtävää sekä omaa työnkuvaasi ja työtehtäviäsi. Pohdi myös omaa rooliasi osana työyhteisöä sekä uramahdollisuuksiasi alalla. Harjoittelu arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Harjoittelutuki

Oulun yliopiston opiskelijat voivat saada tietyin ehdoin yliopiston myöntämän harjoittelutuen. Sen voivat saada sekä aineenopettajakoulutuksessa olevat opiskelijat että asiantuntijapuolen opiskelijat. Harjoittelun voi tehdä myös ilman tukea. S2-opiskelijat voivat saada harjoittelutuen myös sisällyttämällä pisteet kurssin Opetusharjoittelu ja opetusportfolio alle (695018A), mikäli tuen muut ehdot täyttyvät. Lisätietoja harjoittelutuesta saa yliopiston sivuilta.

Harjoittelutietoa työnantajalle

Työnantajaa koskevaa harjoittelutietoa on koottu oheiseen tiedostoon.

Viimeksi päivitetty: 19.8.2019