Opintojen jälkeen

Työllistyminen

Suomen kielen pääaineopiskelijoista osa valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi perusasteelle ja lukioon. Osa pääaineopiskelijoista työllistyy suomen kielen ja viestinnän opettajiksi esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Viestintäalalle toimittajiksi ja tiedottajiksi suuntautuvat opiskelijat voivat hakea perus- ja aineopinnot suoritettuaan esimerkiksi tiedeviestinnän maisteriohjelmaan. Niille, jotka aikovat valmistua suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajiksi, on tarjolla oma opintokokonaisuutensa. Pieni osa valmistuneista sijoittuu tutkijoiksi. Kaikki valmistuneet suomen kielen maisterit ovat sijoittuneet työelämään hyvin, ja myös alan lisensiaateilla ja tohtoreilla on kysyntää.

Viimeksi päivitetty: 17.8.2016