Tervetuloa

Tervetuloa oppiaineemme sivustolle!

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Oppiaineen painoaloja Oulun yliopistossa ovat sosiolingvistiikka, erityisesti pohjoisten itämerensuomalaisten vähemmistökielten ja pohjoissuomalaisen puhekielen tutkimus, sekä oppijankielen tutkimus ja semantiikka.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Oppiaine on saavuttanut mainetta myös opetuksen kehittäjänä, ja se on erikoistunut verkko-opetukseen.

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. Oppiaine ei yksin valmista mihinkään ammattiin, vaan suomen kielen opintojen lisäksi tutkintoon tarvitaan sivuaineita, jotka opiskelija valitsee sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän aikoo.

Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa.

Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti. Useat maisterit jatkavatkin opintojaan joko heti valmistuttuaan tai muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.11.2015