Maija Saviniemi

Väitöskirja

Saviniemi Maija (2015) ”On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä.” Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol. 127.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526207773/isbn9789526207773.pdf

Tieteellinen aikakauslehti

Saviniemi Maija, Manninen Emilia, Sääskilahti Minna (2017) Millaisia aineenopettajia Pohjois-Suomessa tarvitaan? - Manne Kallio, Riitta Juvonen & Arja Kaasinen (toim.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktisia tutkimuksia 12, 300-313.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229862/Ad_tutkimuksia_12_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1

Saviniemi Maija (2015) ”On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä”. Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit. - Virittäjän 119 (2) verkkoliitteessä ilmestynyt väitöksenalkajaisesitelmä.

Muu aikakauslehti

Saviniemi Maija (2015) Vaaliminen väistymässä vuorovaikutuksen tieltä. - Kielikuvia 2, 3–9.

Saviniemi Maija (2015) Vaalimisesta vuorovaikutukseen. - Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 3, 23–24.

Saviniemi Maija (2014) Miten kielenhuollosta puhutaan? - Kieliviesti 3, 19-22.

Saviniemi Maija (2005) Toimittajat ja kielenhuolto. - Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 3, 22-24.

Saviniemi Maija (2004) Kiinnostaako kielenhuolto toimittajia? - Kielikuvia. Nykysuomen seuran lehti 1, 3-7.

Saviniemi Maija (2003) Kielen vaaliminen koetaan paikallislehtien tehtäväksi. Lehtikielenhuoltajat huolissaan suomesta. - Suomen Lehdistö 8/2003, 36-37

Kokoomateos

-

Toimitettu julkaisu, jossa omaa tekstiä

-

Viimeksi päivitetty: 10.1.2018