Maija Saviniemi

Väitöskirja

Saviniemi Maija (2015) ”On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä.” Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol. 127.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789526207773/isbn9789526207773.pdf

Tieteellinen aikakauslehti

Saviniemi Maija (2019) Kirjoitusten kintereillä. – Virittäjä 123 (4), 598–602.

Saviniemi Maija, Laihanen Esa (2019) Kieltä huoltamassa ja huollattamassa. Kielikonsultointia ja työelämäyhteistyötä korkeakoulujen välillä. – Yliopistopedagogiikka 26 (1), 171–174.
https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2019/07/yliopistopedag...

Saviniemi Maija (2015) ”On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä”. Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit. – Virittäjän 119 (2) verkkoliitteessä ilmestynyt väitöksenalkajaisesitelmä.

Muu aikakauslehti

Saviniemi, Maija (2016) Nakitusrakenne. – Kielikello 3, 39.

Saviniemi Maija (2015) Vaaliminen väistymässä vuorovaikutuksen tieltä. – Kielikuvia 2, 3–9.

Saviniemi Maija (2015) Vaalimisesta vuorovaikutukseen. – Kielikello 3, 23–24.

Saviniemi Maija (2014) Miten kielenhuollosta puhutaan? – Kieliviesti 3, 19–22.

Saviniemi Maija (2005) Toimittajat ja kielenhuolto. – Kielikello 3, 22–24.

Saviniemi Maija (2004) Kiinnostaako kielenhuolto toimittajia? – Kielikuvia 1, 3–7.

Saviniemi Maija (2003) Kielen vaaliminen koetaan paikallislehtien tehtäväksi. Lehtikielenhuoltajat huolissaan suomesta. – Suomen Lehdistö 8, 36–37.

Kokoomateos

Sääskilahti Minna, Saviniemi Maija (2019) Miten äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta käsitellään yleisönosastokirjoituksissa? – Rautiainen Matti & Mirja Tarnanen (toim.), Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Ainedidaktisia tutkimuksia 15, 225–242.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298542

Saviniemi Maija, Kunnas Niina, Mantila Harri, Rajala Elina, Paukkunen Ulla (2019) Oulua havainnoimassa – kohti metakielen uutta jäsennystä. – Harri Mantila, Maija Saviniemi & Niina Kunnas (toim.), Oulu kieliyhteisönä. Tietolipas 261. Helsinki. 276–318.

Vaattovaara Johanna, Kunnas Niina, Saviniemi Maija (2018) Stadi imitoituna. – Sisko Brunni, Niina Kunnas, Santeri Palviainen & Jari Sivonen (toim.), Kuinka mahottomasti nää tekkiit. Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Studia humaniora ouluensia 16. Oulu. 287–323.
http://urn.fi/urn:isbn:9789526221120

Saviniemi Maija, Manninen Emilia, Sääskilahti Minna (2017) Millaisia aineenopettajia Pohjois-Suomessa tarvitaan? – Manne Kallio, Riitta Juvonen & Arja Kaasinen (toim.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktisia tutkimuksia 12, 300–313.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229862/Ad_tutkimuksia_12_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1

Toimitettu julkaisu, jossa omaa tekstiä

Mantila Harri, Saviniemi Maija, Kunnas Niina toim. (2019) Oulu kieliyhteisönä. Tietolipas 261. Helsinki.

Viimeksi päivitetty: 13.1.2020