Harjoittelutietoa työnantajalle

Harjoittelija suomen kielen oppiaineesta

Kaivattaisiinko yrityksessäsi tai yhteisössäsi suomen kielen ammattilaisen työpanosta?

Oulun yliopiston suomen kielen opintoihin kuuluu työelämään tutustumisen jakso, joka on vähintään 1,5 kk:n mittainen ja johon voi saada yliopistolta harjoittelutukea. Työtehtävät voivat olla mitä tahansa suomen kieleen liittyvää, mikä tukee harjoittelijan ammatillista kehitystä. Harjoittelijat voivat tehdä mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

Tiedotus ja viestintä:

 • lehtiartikkelien kirjoittaminen ja toimittaminen
 • verkko- ja painomedian sisällöntuotanto
 • tiedotteet
 • uutis- ja jäsenkirjeet
 • markkinointitutkimusten toteutus ja raportointi
 • lehtihaastattelut, valokuvaus ja taitto

Tekstien ja kieliaineistojen käsittely:

 • kielenhuolto ja oikoluku
 • tehtävät kieliarkistossa ja -korpuksissa
 • litterointi
 • hakemusten käsittely ja lisäselvityspyyntöjen laatiminen

Koulutus:

 • maahanmuuttajien suomen kielen koulutus
 • kielenhuollon koulutus
 • oppimateriaalien laadinta

Lisätietoja

Yliopiston myöntämän harjoittelutuen suuruus on 1600 €, ja se myönnetään työnantajalle harjoittelun päätyttyä. Sitä ylittävä osa harjoittelijan palkasta jää työnantajan maksettavaksi. Harjoittelijan minimipalkka perustuu Kelan määrittelemään palkansaajan työssäoloehtoon, joka vuonna 2016 on 1173 € / kk. Harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan, tekee tämän kanssa työsopimuksen, noudattaa työnantajan työehtoja ja on työnantajan vakuutusturvan piirissä. Työnantajan ja yliopiston välillä tehdään harjoittelusopimus.

Harjoittelun yhdyshenkilö suomen kielen oppiaineessa on Mai Frick (maria.frick@oulu.fi).

Viimeksi päivitetty: 18.8.2016